Comitetul European pentru Protecția Datelor

Noutăți CEPD

11 December 2019

Following the EDPB opinion (July 2019) on the draft standard contractual clauses (SCCs) for contracts between controller and processor submitted to the Board by the Danish Supervisory Authority (SA), the final text of the Danish SCCs, as adopted by the Danish SA, has been published in the EDPB's Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.
 
The standard processor agreement has been adopted by the Danish SA pursuant to art. 28(8) GDPR and aims at helping organisations to meet the requirements of art. 28 (3) and (4), given the fact that the contract between controller and processor cannot just restate the provisions of the GDPR but should further specify them, e.g. with regard to the assistance provided by the processor to the controller.
 
The possibility of using SCCs adopted by a SA does not prevent the parties from adding other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, the adopted clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of the data subjects.
Nevertheless, the clauses are an instrument to be used "as is", i.e. the parties who enter into a contract with a modified version of the clauses are not deemed to have employed the adopted SCCs. On the contrary, to the extent that organizations choose to make use of these standard provisions, the Danish SA, for example in connection with an inspection visit, will not examine these provisions in more detail.

04 December 2019

Bruxelles, 4 decembrie - În zilele de 2 și 3 decembrie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, s-au întrunit în a șaisprezecea ședință plenară. În ședința plenară s-au discutat mai multe subiecte.

Aviz în temeiul articolului 64 din RGPD cu privire la cerințele autorității britanice de supraveghere de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită
CEPD și-a adoptat avizul cu privire la proiectul de decizie al Autorității britanice de supraveghere privind Cerințele de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită. Avizul urmărește să asigure consecvența și aplicarea corectă a acestor cerințe în cadrul autorităților de supervizare din SEE. În aviz, CEPD propune unele modificări ale cerințelor de acreditare din proiect pentru a asigura aplicarea consecventă a acreditării organismelor de monitorizare.

Răspuns la solicitarea de recomandări a OAREC referitoare la revizuirea orientărilor care vizează regulile privind neutralitatea internetului
CEPD și-a adoptat răspunsul la solicitarea de orientări formulată de Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) cu privire la cadrul UE curent de protecție a datelor. În scrisoare, Comitetul își exprimă îngrijorarea cu privire la problema prelucrării numelor de domeniu și a URL-urilor în scop de gestionare a traficului și de facturare (oferte de tip zero rating).

CEPD încurajează serviciile de acces la Internet (SAI) și, după caz, OAREC să definească și să stabilească moduri mai puțin invazive și mai standardizate de gestionare a traficului pe Internet, interoperabile la nivelul diferitelor servicii de acces la Internet, care să nu aibă la bază utilizarea de URL-uri și de nume de domenii.

Orientări cu privire la „Criteriile dreptului de a fi uitat față de motoarele de căutare în aplicarea RGPD” (partea 1)
Comitetul a adoptat proiectul de orientări cu privire la „Criteriile dreptului de a fi uitat față de motoarele de căutare în aplicarea RGPD”. Orientările prezintă o interpretare a articolului 17 din RGPD cu privire la temeiurile și excepțiile pentru cererile de eliminare de pe listă înaintate furnizorilor de motoare de căutare și reprezintă o actualizare a orientărilor din 2014 privind implementarea deciziei din cauza Costeja emise de Grupul de Lucru „Articolul 29” (WP29). Aceste orientări, care vor fi prezentate spre consultare publică, vor fi completate de un alt set de orientări privind criteriile de soluționare a plângerilor referitoare la respingerea cererii de eliminare de pe listă.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în plenara CEPD trec prin verificările juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD imediat după încheierea lor.

02 December 2019

On December 2nd and 3rd, the sixteenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Sixteenth Plenary

14 November 2019

Bruxelles, 14 octombrie - În zilele de 12 și 13 noiembrie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, s-au întrunit în a cincisprezecea ședință plenară,  în care s-au discutat o gamă largă de subiecte.
 
A treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate
CEPD și-a adoptat raportul privind a treia revizuire comună anuală a Scutului de Confidențialitate UE-SUA. În raport, CEPD salută eforturile depuse de autoritățile din SUA pentru punerea în aplicare a Scutului de Confidențialitate, în special în ceea ce privește supravegherea din oficiu și acțiunile de asigurare a respectării legii cu privire la aspectele comerciale, precum și numirea ultimilor membri lipsă ai Comitetului de supraveghere a vieții private și a libertăților civile (Privacy and Civil Liberties Oversight Board — PCLOB) și a unui mediator permanent.

Totuși, există încă o serie de preocupări care trebuie rezolvate. Comitetul subliniază că există încă preocupări cu privire la controalele de conformitate pe fond ale fondului principiilor Scutului de Confidențialitate. Alte domenii care necesită atenție suplimentară sunt aplicarea cerințelor Scutului de confidențialitate în ceea ce privește transferurile ulterioare, datele de resurse umane și persoanele împuternicite de operatori, precum și procesul de recertificare. La nivel mai general, membrii echipei de control ar câștiga de pe urma unui acces mai larg la informații care nu sunt publice, cu privire la aspectele comerciale și investigațiile în curs.

În ceea ce privește colectarea datelor de către autoritățile publice, CEPD încurajează PCLOB să emită și să publice rapoarte suplimentare, printre altele pentru a furniza o evaluare independentă a programelor de supraveghere desfășurate în afara teritoriului SUA, în timp ce datele sunt în curs de transfer din UE către SUA. Comitetul reiterează faptul că experții săi care au autorizație de securitate sunt în continuare pregătiți să examineze și alte documente și să discute elemente suplimentare clasificate.

Deși CEPD salută noile elemente furnizate în cursul evaluării din acest an, CEPD nu poate încă să concluzioneze că mediatorul este învestit cu suficiente competențe pentru a accesa informațiile și a remedia neconformitatea.

Orientări privind domeniul de aplicare teritorială
În urma unei consultări publice, CEPD a adoptat versiunea finală a Orientărilor privind domeniul teritorial de aplicare. Orientările au scopul de a furniza autorităților de protecție a datelor din SEE o interpretare comună a RGPD când evaluează dacă o anumită prelucrare de către un operator sau o persoană împuternicită de operator intră în domeniul de aplicare teritorial al cadrului juridic, conform articolului 3 din RGPD. Orientările oferă clarificări suplimentare cu privire la aplicarea RGPD în diferite situații, de exemplu, când operatorul de date sau persoana împuternicită de operator este stabilită în afara SEE, inclusiv în ceea ce privește desemnarea și rolul unui reprezentant în temeiul articolului 27 din RGPD.

Orientările finale integrează formulări actualizate și raționamente juridice suplimentare pentru a răspunde observațiilor și feedbackului primit în timpul consultării publice, menținând însă interpretarea și metodologia generală prezentată în prima versiune a orientărilor.

Orientări privind asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
CEPD a adoptat Orientări privind protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Orientările se concentrează pe obligația de protecție a datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, după cum prevede articolul 25 din RGPD. Obligația de bază aici este aplicarea efectivă a principiilor protecției începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor și a drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Aceasta presupune ca operatorii să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și garanțiile necesare, concepute pentru a stabili principiile de protecție a datelor în mod eficace și pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate. În plus, operatorii trebuie să poată demonstra că măsurile aplicate sunt eficace. Orientările vor fi supuse unei consultări publice.

Avizul privind BCR-urile pentru ExxonMobil, în temeiul articolului 64
CEPD și-a adoptat avizul pe baza proiectului de decizie cu privire la regulile corporatiste obligatorii (BCR-uri) pentru ExxonMobil, prezentate Comitetului de Autoritatea de supraveghere din Belgia. CEPD este de părere că proiectul BCR pentru operator oferă suficiente garanții în sensul articolului 46 alineatul (2) litera (b) și respectă articolul 47 din RGPD.

Scrisoarea de răspuns adresată Comitetului LIBE privind sistemele de informații ale UE
CEPD a adoptat răspunsul la solicitarea Comitetului pentru Libertăți Civile a Parlamentului European pentru evaluarea juridică a propunerilor Comisiei Europene de Regulament de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de Regulament de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS. În scrisoare, CEPD afirmă că aceste propuneri trebuie considerate parte integrantă dintr-o perspectivă mai amplă, și anume ca elemente de aplicare a cadrului de interoperabilitate și reamintește preocupările exprimate anterior de Grupul de Lucru „Articolul 29”. În plus, scrisoarea menționează că există preocupări legate de principiile fundamentale ale protecției datelor, cum ar fi transparența, protecția datelor prin concepție și în mod implicit, precum și limitarea scopului.

Protocolul adițional la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică
CEPD a adoptat o contribuție la proiectul celui de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta), pentru a fi luată în considerare în cadrul consultărilor organizate de Comitetul Convenției privind criminalitatea informatică (T-CY) din cadrul Consiliului Europei. CEPD reamintește că protecția datelor cu caracter personal și a securității juridice trebuie să fie garantate, contribuind astfel la obiectivul de stabilire a unor modalități durabile de partajare a datelor cu caracter personal cu țări terțe în scopul aplicării legii, care să fie pe deplin compatibile cu tratatele UE și cu Carta drepturilor fundamentale.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD trec prin verificările juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD imediat după încheierea lor.

12 November 2019

On November 12th and 13th, the fifteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Fifteenth Plenary

10 October 2019

Bruxelles, 10 octombrie — În zilele de 8 și 9 octombrie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, s-au întrunit în a paisprezecea ședință plenară, unde s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Orientări privind temeiul legal de prelucrare în contextul serviciilor online pe bază de contracte [articolul 6 alineatul (1) litera (b)]
CEPD a adoptat versiunea finală a orientărilor privind domeniul de aplicare al articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, în contextul serviciilor societății informaționale. În urma consultării publice, s-au inclus clarificări în text. Orientările conțin observații generale formulate de Comitet privind principiile de protecție a datelor și interacțiunea dintre articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alte temeiuri legale. În plus, orientările prevăd recomandări cu privire la aplicabilitatea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în cazul regrupării serviciilor separate și al rezilierii contractului.

Avizul privind BCR-urile pentru Equinix, în temeiul articolului 64
CEPD a adoptat avizul pe baza proiectului de decizie cu privire la regulile corporatiste obligatorii pentru Equinix (BCR-uri), prezentat Comitetului de Biroul Comisarului pentru Informații al Regatului Unit (ICO). CEPD consideră că BCR-urile pentru Equinix conțin toate elementele obligatorii în temeiul articolul 47 din RGPD și al documentului de lucru WP256 rev01, precum și garanțiile adecvate.

Registrele cu numele pasagerilor (PNR)
CEPD a răspuns la scrisoarea adresată de Sophie in’t Veld, membru în Parlamentul European, cu privire la proiectul de acord PNR renegociat cu Canada și impactul acestuia asupra altor acorduri PNR. În răspunsul său, CEPD constată că proiectul de acord nu a fost încă transmis Comitetului, însă CEPD este pregătit să emită un aviz. Răspunsul se referă și la o scrisoare anterioară trimisă Comisiei Europene de Grupul de Lucru „Articolul 29” (WP 29), în urma avizului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la primul proiect de acord PNR cu Canada.

Răspunsul adresat Grupului de Lucru pentru sport din cadrul Consiliului privind Codul antidoping (WADA)
CEPD a răspuns la solicitarea Grupului de Lucru pentru sport din cadrul Consiliului privind procesul de revizuire în curs a Codului mondial antidoping în sport. În scrisoarea sa, Comitetul readuce în atenție două avize WP29 privind versiunile anterioare ale Codului WADA. Scrisoarea subliniază faptul că s-au făcut progrese în ceea ce privește garanțiile oferite de noua versiune a codului și normele aferente cu privire la protecția vieții private și a datelor, dar că încă există preocupări importante.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.

08 October 2019

On October 8th and 9th, the fourteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Fourteenth Plenary

02 October 2019

Registration has been closed - no more places available

Due to the overwhelming response to our call for expression of interest, registration has now been closed and no more places are available.
The EDPB would like to thank all those who have expressed interest in attending the event.


On November 4th, the EDPB is organising a stakeholders’ event on the topic of Data Subjects Rights. Representatives from, among others, individual companies, sector organisations, NGOs, law firms and academia are welcome to express interest in attending. Places will be allocated on a first come, first served basis, depending on availability.

Detailed information and the programme of the event can be found on the registration page.

As we would like to have a balanced and representative audience, participation will be limited to one participant per organisation.

When? November 4th 2019, from 08:30 - 16:00

Where? CCAB - Centre Albert Borschette
             Rue Froissart, 36, 1040 Brussels

10 September 2019

On September 10th, the thirteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Thirteenth Plenary

21 August 2019

It is with great sadness that we learned of the passing of Giovanni Buttarelli.
 
Giovanni Buttarelli is and will always remain a big part of European data protection law and practice as we know it today. His expert knowledge, leadership and vision have inspired many of us who are active in the data protection field.
 
Throughout his career, Giovanni worked tirelessly to raise awareness and to increase transparency regarding data protection law, not just in Europe, but around the world.  
 
We have always appreciated Giovanni's openness and his positive attitude. He has been vital in kick-starting the EDPB and his contributions to the work of the Board have been very valuable and important.
 
Our thoughts are with his family and we hope they find the strength to deal with this sorrow.

11 July 2019

Bruxelles, 11 iulie – La 9 și 10 iulie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a douăsprezecea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Orientările privind supravegherea video
Comitetul a adoptat Orientările privind supravegherea video, prin care se clarifică modul în care se aplică RGPD în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează dispozitive video și care vizează asigurarea aplicării consecvente a RGPD în această privință. Orientările se referă atât la dispozitivele video tradiționale, cât și la dispozitivele video inteligente. Pentru acestea din urmă, orientările se axează pe normele privind prelucrarea unor categoriilor speciale de date. Pe lângă acestea, orientările se referă, între altele, la legalitatea prelucrării, la aplicabilitatea excepției pentru activitatea domestică și la punerea la dispoziție a înregistrărilor către terți. Orientările vor face obiectul unei consultări publice.

Răspunsul comun al CEPD și AEPD către Comitetul LIBE cu privire la implicațiile Legii CLOUD a SUA
CEPD a adoptat un răspuns comun al CEPD și AEPD la cererea Comitetului pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European (LIBE) de a se realiza o evaluare juridică a implicațiilor Legii CLOUD a SUA asupra cadrului juridic al UE privind protecția datelor și asupra mandatului de negociere a acordului UE-SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală. Legea CLOUD permite autorităților americane de aplicare a legii din SUA să solicite divulgarea datelor de către furnizorii de servicii din SUA, indiferent de locul în care sunt stocate datele.

CEPD și AEPD subliniază faptul că un acord cuprinzător UE-SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice, care să conțină garanții procedurale și substanțiale solide în ceea ce privește drepturile fundamentale, pare să fie instrumentul cel mai potrivit pentru a se asigura nivelul necesar de protecție a persoanelor vizate din UE și securitatea juridică a întreprinderilor.

Avizul în temeiul articolului 64 din RGPD cu privire la clauzele contractuale standard pentru persoanele împuternicite de operator în temeiul articolului 28 alineatul (8) din RGPD prezentate de autoritatea daneză de supraveghere
CEPD a adoptat un aviz cu privire la proiectul de clauze contractuale standard (CCS) pentru încadrarea prelucrării de către o persoană împuternicită de către operator, transmis Comitetului de către autoritatea daneză de supraveghere. Avizul, primul pe această temă, vizează aplicarea consecventă a articolului 28 din RGPD în ceea ce privește persoanele împuternicite de către operator. Comitetul a formulat în aviz o serie de recomandări care trebuie luate în considerare pentru ca proiectul de CCS al autorității daneze de supraveghere să fie considerat drept clauze contractuale standard. Dacă toate recomandările sunt puse în aplicare, autoritatea daneză de supraveghere va putea să utilizeze respectivul proiect drept Clauze contractuale standard în temeiul articolului 28 alineatul (8) din RGPD.

Avizul în temeiul articolului 64 din RGPD privind Criteriile de acreditare pentru organismele de monitorizare a codurilor de conduită prezentate de autoritatea austriacă de supraveghere
În urma prezentării de către Austria a proiectului său de decizie privind criteriile de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită, Comitetul și-a adoptat avizul. Comitetul a confirmat că toate codurile care vizează autoritățile și organismele care nu sunt publice trebuie să dispună de organisme de monitorizare în conformitate cu RGPD.

Avizul în temeiul articolului 64 din RGPD privind competența unei autorități de supraveghere în cazul în care se modifică circumstanțele unității principale sau unice
Comitetul a adoptat un aviz cu privire la competența unei autorități de supraveghere în cazul în care se modifică circumstanțele unității principale sau unice. Această situație poate apărea atunci când unitatea principală este transferată în SEE, când unitatea principală este transferată dintr-o țară terță în SEE sau când nu mai există o unitate principală sau unică în SEE. Comitetul este de părere că, în astfel de circumstanțe, competența autorității principale de supraveghere (APS) poate trece la o altă autoritate de supraveghere. În acest caz, procedura de cooperare prevăzută la articolul 60 va continua să se aplice, iar noua APS va fi obligată să coopereze cu fosta APS și cu celelalte autorități de supraveghere în cauză pentru a se ajunge la un consens. Transferul poate avea loc atât timp cât autoritatea de supraveghere competentă nu a luat nicio decizie finală.

Avizul comun al CEPD și AEPD privind eHDSI
Comitetul a adoptat un aviz comun al CEPD și AEPD cu privire la aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal ale prelucrării datelor privind pacienții în cadrul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI). Acesta este primul aviz comun al CEPD și AEPD, adoptat ca răspuns la o solicitare din partea Comisiei Europene în temeiul articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul 2018/1725 privind protecția datelor de către instituțiile și organismele UE. În avizul lor, CEPD și AEPD consideră că, în această situație specifică și pentru prelucrarea concretă a datelor pacienților în cadrul eHDSI, nu există niciun motiv de opoziție față de evaluarea Comisiei Europene cu privire la rolul său de persoană împuternicită de către operator în cadrul eHDSI. Mai mult, avizul comun subliniază necesitatea de a se asigura că toate sarcinile Comisiei în calitate de persoană împuternicită de către operator în cadrul acestei operațiuni de prelucrare sunt stabilite în mod clar în actul de punere în aplicare, așa cum se specifică în legislația aplicabilă privind protecția datelor.   

Lista EIPD a Ciprului
CEPD a adoptat un aviz privind lista EIPD (lista tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor), prezentată comitetului de către Cipru. Listele EIPD constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în întregul SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și la atenuarea riscurilor legate de protecția datelor ce ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor.

Avizul în temeiul articolului 64 din RGPD cu privire la listele prevăzute la articolul 35 alineatul (5) prezentate de către autoritățile de supraveghere franceze, spaniole și cehe („excepția EIPD”)
CEPD și-a adoptat avizul cu privire la listele prevăzute la articolul 35 alineatul (5) prezentate comitetului de către autoritățile de supraveghere franceze, spaniole și cehe.

Recomandare privind lista prezentată de AEPD în temeiul articolului 39 alineatul (4) din Regulamentul 2018/1725 (lista EIPD)
Comitetul a adoptat o recomandare privind lista prezentată de către AEPD în temeiul articolului 39 alineatul (4). AEPD trebuie să consulte CEPD înainte de adoptarea acestor liste în cazul în care acestea „vizează operațiuni de prelucrare efectuate de un operator care acționează împreună cu unul sau mai mulți operatori alții decât instituțiile și organele Uniunii” [articolul 39 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2018/1725]. În mod similar cu listele EIPD în temeiul RGPD, listele AEPD informează operatorii cu privire la activitățile de prelucrare care necesită o evaluare a impactului asupra protecției datelor.

Notă pentru editori:
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

09 July 2019

On July 9th & 10th, the twelfth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of twelfth plenary

05 June 2019

Bruxelles, 5 iunie - În data de 4 iunie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD), au participat la cea de a unsprezecea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Orientări privind Codurile de Conduită
CEPD a adoptat versiunea finală a Orientărilor privind Codurile de Conduită. În urma unei consultări publice, în text au fost incluse anumite clarificări. Obiectivul acestora este de a oferi îndrumări practice și asistență interpretativă în ceea ce privește aplicarea articolelor 40 și 41 din RGPD. Orientările urmăresc să contribuie la clarificarea procedurilor și a normelor implicate în prezentarea, aprobarea și publicarea codurilor de conduită atât la nivel național, cât și la nivel european. Aceste orientări ar trebui să reprezinte ulterior un cadru clar pentru toate autoritățile de supraveghere competente, pentru Comitet și pentru Comisie în vederea evaluării în mod coerent a codurilor de conduită și a eficientizării procedurilor aferente procesului de evaluare.

Anexă la Orientările privind Acreditarea
În urma unor consultări publice, CEPD a adoptat o versiune finală a anexei la Orientările privind Acreditarea. Textul a fost revizuit pentru a-i oferi mai multă claritate. Scopul orientărilor este de a oferi îndrumare în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 43 din RGPD. În special, acestea au scopul de a ajuta statele membre, autoritățile de supraveghere și organismele naționale de acreditare să stabilească un nivel de referință coerent și armonizat pentru acreditarea organismelor de certificare care emit o certificare în conformitate cu RGPD. Anexa oferă orientări cu privire la cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare care urmează să fie stabilite de autoritățile de supraveghere. Înainte de a fi adoptate de autoritățile de supraveghere, aceste cerințe suplimentare trebuie să fie prezentate Comitetului European pentru Protecția Datelor în vederea aprobării în temeiul articolului 64 alineatul (1) litera (c).*

Anexă la Orientările privind Certificarea
CEPD a adoptat o versiune finală a anexei 2 la Orientările privind Certificarea. În urma consultărilor publice, la unele secțiuni au fost adăugate anumite aspecte, spre exemplu dacă obligația operatorului/a persoanei împuternicite de operator de a numi un responsabil cu protecția datelor și obligația de a ține evidența activităților de prelucrare sunt menționate în criteriile din anexă. Obiectivul principal al acestor orientări este de a identifica criteriile generale care pot fi relevante pentru toate tipurile de mecanisme de certificare emise în conformitate cu articolul 42 și cu articolul 43 din RGPD. Anexa identifică temele pe care autoritățile de supraveghere a protecției datelor și CEPD le vor lua în considerare și le vor aplica în vederea aprobării criteriilor de certificare pentru un mecanism de certificare. Lista nu este exhaustivă, ci prezintă temele esențiale care trebuie avute în vedere.*

Notă pentru editori:
* În etapa următoare, înainte de discutarea cazurilor specifice cu privire la certificare și acreditare la nivelul CEPD, Comitetul pregătește o procedură de facilitare a unor avize coerente și oportune pe marginea proiectelor de decizie ale autorităților de supraveghere și de aprobare a sigiliilor europene privind protecția datelor.

Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

04 June 2019

On June 4th, the eleventh plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of eleventh plenary

22 May 2019

1 year ago, the GDPR entered into application, but what has changed for you? Where can you go to address your data protection concerns? And what is the EDPB's role in all this?

The video below provides an answer to these questions in a nutshell:

22 May 2019

Brussels, 22 May - Just a few days short of the GDPR’s first anniversary, the European Data Protection Board surveyed the Supervisory Authorities (SAs) of the EEA and takes stock of the Board’s achievements.

From the very first day of application, the first cross-border cases were logged in the EDPB’s IMI case register, leading to a current total of 446 cross-border. 205 of these have led to One-Stop-Shop (OSS) procedures. So far, there have been 19 final OSS outcomes.

    

Number of procedures initiated by SAs from 21 EEA countries
Germany: Number of procedures initiated by SAs from 7 Regional SAs

    

At a national level, most Supervisory Authorities (SAs) report an increase in queries and complaints received compared to 2017. Over 144.000 queries and complaints* and over 89.000 data breaches have been logged by the EEA Supervisory Authorities. 63% of these have been closed and 37% are ongoing.

Based on information provided by SAs from 27 EEA countries
Germany: Based on information provided by The Federal and 17 Regional SAs

Based on information provided by SAs from 27 EEA countries (Case status information provided for 164633 cases)
Germany: Based on information provided by The Federal and 11 Regional SAs

    

The increase in queries and complaints confirms the perceived rise in awareness about data protection rights among individuals, as shown in the Eurobarometer of March 2019. 67% of EU citizens polled indicated that they have heard of the GDPR, 36% of them indicated that they are well aware of what the GDPR entails. In addition, 57% of EU citizens polled indicated that they are aware of the existence of a public authority in their country responsible for protecting their data protection rights. This result shows an increase of 20 percentage points compared to 2015 Eurobarometer results**.

The EEA SAs have reported that, while the cooperation procedures are robust and efficient works, they are time and resource intensive: SAs need to carry out investigations, observe procedural rules, coordinate and share information with other supervisory authorities.

Looking back on the first 12 months of the EDPB’s work, Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, comments:

It has been a challenging first year, but we have reached the goals that we set out to achieve, and we intend to keep up both the work and the pace. Earlier this year, the EDPB adopted its work program for 2019 and 2020. We will also see several cross-border cases carried out by SAs leading to a final outcome in the coming months. Last but not least, we want to continue to listen to and to work together with the people who can give us the best insights into the day-to-day practice of data processing. An ambitious programme, but I am certain that we, as European data protection authorities will find more and more synergies, which will increase our effectiveness.

   

*At the time of the survey, the notion of complaint had not yet been analysed by the EDPB. Up to then, the interpretation of the notion was done by the national supervisory authorities, which may have an impact on the statistics.

**Source European Commission.

15 May 2019

Bruxelles, 15 mai – În perioada 14-15 mai, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de-a zecea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Alegerea unui nou vicepreședinte
Membrii Comitetului l-au ales pe Aleid Wolfsen, președintele Autorității neerlandeze de supraveghere, în funcția de vicepreședinte. Acesta îl înlocuiește pe Willem Debeuckelaere, căruia Andrea Jelinek, președinta Comitetului European pentru Protecția Datelor, i-a mulțumit pentru activitatea sa. Împreună cu celălalt vicepreședinte, Ventsislav Karadjov, dl Wolfsen va acorda sprijin președintei CEPD în activitatea sa în următorii ani. Dr. Jelinek a adăugat: „Interesul public pentru protecția datelor este la un nivel fără precedent. Aștept cu interes să lucrez cu Aleid și Ventsislav pentru a colabora cu comunitatea mai largă a părților interesate în materie de protecția datelor.”

Dl Wolfsen a adăugat: „În următorii ani, este responsabilitatea noastră, a Comitetului, să furnizăm orientări cu valoare de referință și o consiliere solidă. Îmi voi asuma responsabilitatea, ca vicepreședinte, de a lua în considerare toate opiniile și, în cele din urmă, de a ne exprima pe o singură voce.

Răspuns adresat deputatei europene Sophia In’t Veld în legătură cu vehiculele conectate
CEPD a adoptat o scrisoare de răspuns la scrisoarea adresată de deputata europeană Sophia In’t Veld la 17 aprilie 2019 referitoare la schimbul de date personale ale conducătorilor auto cu producătorul autovehiculului și cu terți, fără consimțământul explicit, specific și în cunoștință de cauză al conducătorilor auto și fără un temei juridic adecvat. În răspunsul său, CEPD subliniază faptul că membrii Comitetului și colegii acestora de pe plan internațional au adoptat, în 2017, o rezoluție a ICDPPC privind protecția datelor în vehiculele automatizate și conectate și că Grupul de Lucru „Articolul 29” a adoptat Avizul 3/2017 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul sistemelor de transport inteligente cooperative (STI-C). Subiectul va fi, de asemenea, abordat în conformitate cu programul de lucru al CEPD pentru 2019-2020.

A treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate
CEPD și-a desemnat reprezentanții pentru a treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate. Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor vor reprezenta Comitetul în cadrul revizuirii.

14 May 2019

On May 14 & 15, the European Data Protection Board's tenth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of tenth plenary

10 April 2019

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a noua sesiune plenară: Orientări privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciilor societății informaționale

Bruxelles, 10 aprilie – În perioada 9 -10 aprilie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a noua sesiune plenară a acestuia.
 
În timpul sesiunii plenare, CEPD a adoptat orientări privind domeniul și aplicarea articolului 6 alineatul (1) litera (b)* din RGPD în contextul serviciilor societății informaționale. În orientările sale, Comitetul formulează observații generale cu privire la principiile de protecție a datelor și la interacțiunea dintre articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alte temeiuri legale. În plus, orientările conțin îndrumări privind aplicabilitatea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în cazul grupării unor servicii separate și al rezilierii contractului.

Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

* Articolul 6 alineatul (1) litera (b)
„(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
...
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; ”
09 April 2019

On April 9 & 10, the European Data Protection Board's ninth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of ninth plenary

09 April 2019

Your personal information is collected, shared, used and stored by individuals, organisations and public authorities every day. Recruitment activities, video surveillance and health data collection are just a few examples of this. The European Data Protection Board (EDPB) ensures the consistent application of the GDPR throughout the European Economic Area (EEA), and promotes cooperation between the EEA data protection authorities. The European Data Protection Supervisor (EDPS) monitors and ensures the protection of personal data and privacy when EU institutions and bodies process personal data.

The EDPB and EDPS stand will be at the European Commission as part of the EU institutions' Europe Day celebrations.

Located on the ground floor of the Berlaymont building, EDPB and EDPS staff will be on hand to answer questions about your privacy rights and how to protect your personal information. Free goodies and information will be on offer, as well as fun and interactive activities for both children and adults to enjoy. You will also have a chance to win one of 20 USB sticks, simply by taking part in our fun, simple quiz!

Whether shopping online, using a smartphone or applying for jobs, data protection affects us all, so be sure to visit our stand to find out more!

For more information visit http://europeday.europa.eu and http://ec.europa.eu/belgium/events/europe-day_en

For more information on the EDPS visit: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/eu-open-day-2019-brussels_en 

15 March 2019

On February 26, the EDPB Chair and Vice-Chair addressed the European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) on GDPR implementation. You can read the full report here:  EDPB LIBE Report

14 March 2019

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a opta sesiune plenară: Interacțiunea dintre Directiva privind protecția vieții private și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), declarația referitoare la Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, listele Spaniei și Islandei referitoare la evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIPD), declarația privind alegerile

Bruxelles, 13 martie – La 12 și 13 martie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a opta sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și RGPD
Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD) a adoptat un aviz privind interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor. Acest aviz urmărește să răspundă la întrebarea dacă faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal intră în domeniul de aplicare material atât al RGPD, cât și al Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice limitează competențele, sarcinile și puterile de care dispun autoritățile pentru protecția datelor în temeiul RGPD. CEPD consideră că autoritățile pentru protecția datelor au competența de a asigura respectarea RGPD. Simplul fapt că un subset al prelucrării intră în sfera de aplicare a Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice nu limitează competența autorităților pentru protecția datelor în temeiul RGPD.

O încălcare a RGPD poate constitui, în același timp, o încălcare a normelor naționale privind respectarea vieții private în comunicațiile electronice. Autoritățile de supraveghere pot ține seama de acest lucru atunci când aplică RGPD (de exemplu, atunci când evaluează conformitatea cu principiile legalității sau echității).  

Declarația referitoare la viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice
CEPD a adoptat o declarație prin care li se solicită legiuitorilor UE să își intensifice eforturile în vederea adoptării Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice, ceea ce reprezintă un pas esențial pentru finalizarea cadrului UE în materie de protecție a datelor și de confidențialitate a comunicațiilor electronice.

Viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice nu ar trebui, în niciun caz, să reducă nivelul de protecție pe care îl asigură actuala Directivă privind viața privată și comunicațiile electronice și ar trebui să completeze RGPD prin furnizarea de garanții solide suplimentare pentru toate tipurile de comunicații electronice.
 
 
Listele EIPD
CEPD a adoptat două avize privind listele EIPD prezentate Comitetului de către Spania și Islanda. Aceste liste constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și la atenuarea riscurilor legate de protecția datelor ce ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor. În timp ce, în general, operatorul de date trebuie să evalueze dacă este necesară o EIPD înainte de inițierea activității de prelucrare, autoritățile naționale de supraveghere stabilesc și întocmesc o listă cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Aceste două avize urmează celor 28 de avize adoptate pe parcursul unor sesiuni plenare anterioare și vor contribui și mai mult la stabilirea unor criterii comune pentru listele EIPD în întregul SEE.

Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor politice
În contextul viitoarelor alegeri europene și al altor alegeri care au loc în UE și în afara acesteia în anul 2019, CEPD a adoptat o declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor electorale. Tehnicile de prelucrare a datelor în scopuri politice pot prezenta riscuri grave, nu numai în ceea ce privește dreptul la viață privată și la protecția datelor, ci și în ceea ce privește integritatea procesului democratic. În declarația sa, CEPD evidențiază o serie de puncte esențiale care trebuie luate în considerare la prelucrarea de către partidele politice a datelor cu caracter personal în cursul unor activități electorale.
 
Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

12 March 2019

On March 12 & 13, the European Data Protection Board's eighth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighth Plenary

13 February 2019

Bruxelles, 13 februarie - În data de 12 februarie, Autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de-a șaptea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Programul de lucru 2019-2020 al Comitetului European pentru Protecția Datelor
Comitetul a adoptat programul său de lucru pe doi ani pentru 2019-2020, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul de Procedură al Comitetului European pentru Protecția Datelor.  Programul de lucru al Comitetului European pentru Protecția Datelor se bazează pe nevoile identificate de membri ca fiind prioritare pentru persoanele fizice, pentru părțile interesate, precum și pentru activitățile prevăzute de legiuitorul UE.

Proiect de acord administrativ în domeniul supravegherii piețelor financiare
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat prima sa opinie cu privire la un acord administrativ (AA), în temeiul articolului 46 alineatul (3) litera (b) din RGPD, pentru transferurile de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din SEE, inclusiv Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și omologii lor din afara UE. Acest acord va fi înaintat autorităților de supraveghere competente pentru autorizare la nivel național. Autoritățile de supraveghere competente vor monitoriza AA și aplicarea sa practică pentru a se asigura că există în practică drepturi ale persoanei vizate efective și aplicabile, precum și căi de atac și de supraveghere adecvate.

Brexit
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat o notă de informare adresată entităților comerciale și autorităților publice cu privire la transferurile de date în temeiul RGPD în cazul unui Brexit fără acord.

Fluxurile de date dinspre SEE către Regatul Unit
În absența unui acord între UE și Regatul Unit („Brexit fără acord”), Regatul Unit va deveni o țară terță la 30 martie 2019 începând cu ora 00.00 a.m. CET. În consecință, transferul de date cu caracter personal dinspre SEE către Regatul Unit va trebui să se bazeze pe unul dintre următoarele instrumente: clauze standard sau ad-hoc privind protecția datelor, reguli corporatiste obligatorii, coduri de conduită și mecanisme de certificare, precum și instrumente specifice de transfer aflate la dispoziția autorităților publice. În absența unor clauze standard privind protecția datelor sau a altor garanții adecvate alternative, pot fi utilizate derogări în anumite condiții.

Fluxurile de date dinspre Regatul Unit către SEE
În ceea ce privește transferurile de date din Regatul Unit către SEE, potrivit guvernului britanic, practica actuală, care permite libera circulație a datelor cu caracter personal din Regatul Unit către SEE, va continua în cazul unui Brexit fără acord.
    
Orientări privind codurile de conduită
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat orientări privind codurile de conduită. Obiectivul acestora este de a oferi îndrumări practice și asistență interpretativă în ceea ce privește aplicarea articolelor 40 și 41 din RGPD. Orientările urmăresc să contribuie la clarificarea procedurilor și a normelor implicate în prezentarea, aprobarea și publicarea codurilor de conduită atât la nivel național, cât și la nivel european. Aceste orientări ar trebui să reprezinte ulterior un cadru clar pentru toate autoritățile de supraveghere competente, pentru Comitet și pentru Comisie în vederea evaluării în mod coerent a codurilor de conduită și a raționalizării procedurilor aferente procesului de evaluare. Orientările vor face obiectul unei consultări publice.

Notă pentru editori:

Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi puse la dispoziție pe site-ul Comitetului European pentru Protecția Datelor de îndată ce acestea au fost finalizate.

12 February 2019

On February 12, the European Data Protection Board's seventh plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventh Plenary

 

24 January 2019

Bruxelles, 24 ianuarie. În perioada 22-23 ianuarie, autoritățile europene pentru protecția datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a șasea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Scutul de confidențialitate
Membrii Comitetului au adoptat raportul CEPD cu privire la cea de-a doua evaluare anuală a Scutului de Confidențialitate UE-SUA. CEPD salută eforturile depuse de autoritățile SUA și de Comisie pentru a pune în aplicare Scutul de Confidențialitate, în special acțiunile întreprinse pentru a adapta procesul de certificare inițială, pentru a începe ex officio acțiunile de supraveghere și de asigurare a respectării legii, precum și eforturile de a publica o serie de documente importante, parțial prin declasificare (cum ar fi deciziile Curții FISA), numirea unui nou președinte, precum și a trei noi membri ai Comitetului de supraveghere a vieții private și a libertăților civile (PCLOB) și recent anunțata numire a unui Ombudsman permanent.

Având în vedere concluziile celei de-a doua evaluări comune, rămân în continuare preocupări legate de punerea în aplicare a Scutului de Confidențialitate. Printre acestea se numără preocupările exprimate deja de Grupul de lucru „Articolul 29”, predecesorul CEPD, referitoare la lipsa unor asigurări concrete privind excluderea colectării arbitrare a datelor cu caracter personal și a accesului la acestea în scopuri de securitate națională. De asemenea, pe baza informațiilor furnizate până acum, CEPD nu poate în prezent să considere că Ombudsmanul este învestit cu competențe suficiente pentru a remedia neconformitatea. În plus, Comitetul subliniază faptul că verificările privind conformitatea cu esența principiilor Scutului de Confidențialitate nu sunt suficient de solide.

Mai mult, CEPD are unele motive de îngrijorare suplimentare în ceea ce privește verificările necesare pentru a se conforma cerințelor privind transferurile ulterioare, domeniul de aplicare al datelor privind resursele umane și procesul de recertificare, precum și în ceea ce privește o listă a problemelor rămase, ridicate după prima evaluare comună și încă aflate în curs de examinare.

Brexit
CEPD a discutat despre posibilele consecințe ale Brexitului în domeniul protecției datelor. Membrii au fost de acord să coopereze și să facă schimb de informații în ceea ce privește pregătirile și instrumentele disponibile pentru transferul de date către Regatul Unit, după ce Regatul Unit nu va mai face parte din UE.

Întrebări și răspunsuri despre studiile clinice
În urma unei solicitări din partea Comisiei Europene (DG SANTE), CEPD și-a adoptat avizul privind întrebările și răspunsurile despre studiile clinice. Avizul abordează mai ales aspectele legate de temeiurile juridice adecvate în contextul studiilor clinice, precum și utilizările secundare ale datelor provenite din studii clinice în scop științific. Acest aviz va fi transmis Comisiei Europene.

Listele EIPD
CEPD a adoptat avize privind listele de evaluare a impactului asupra protecției datelor (EIPD), prezentate Comitetului de către Liechtenstein și Norvegia. Aceste liste constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și atenuarea riscurilor legate de protecția datelor care ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor. În timp ce, în general, operatorul de date trebuie să evalueze dacă este necesară o EIPD înainte de a se angaja în activitatea de prelucrare, autoritățile naționale de supraveghere stabilesc și întocmesc o listă cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Aceste două avize urmează celor 22 de avize adoptate în sesiunea plenară din septembrie și celor patru avize adoptate în sesiunea plenară din decembrie și vor contribui în continuare la stabilirea unor criterii comune pentru listele EIPD în întregul SEE.

Orientări privind certificarea
CEPD a adoptat versiunea finală a orientărilor privind certificarea în urma consultărilor publice. În plus, Comitetul a adoptat, de asemenea, o nouă anexă. Un proiect al orientărilor a fost adoptat în luna mai, în cursul primei sesiuni plenare a CEPD. Obiectivul principal al acestor orientări este de a identifica criteriile generale care pot fi relevante pentru toate tipurile de mecanisme de certificare emise în conformitate cu articolul 42 și cu articolul 43 din RGPD. Ca atare, orientările explorează argumentele în favoarea certificării drept instrument de responsabilitate, oferă explicații cu privire la conceptele-cheie ale dispozițiilor de certificare din articolul 42 și din articolul 43, explică sfera a ceea ce poate fi certificat și precizează scopul certificării. Orientările vor ajuta statele membre, autoritățile de supraveghere și organismele naționale de acreditare (ONA) să revizuiască și să aprobe criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 și cu articolul 43 din RGPD. Această anexă va face obiectul unei consultări publice.

Răspunsul adresat autorității de supraveghere din Australia privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal
În octombrie 2018, președintele CEPD a primit o cerere scrisă din partea Biroului comisarului australian pentru informații referitoare la publicarea notificărilor privind încălcarea securității datelor cu caracter personal de către autoritățile de supraveghere. CEPD salută interesul comisarului australian de a coopera cu Comitetul European pentru Protecția Datelor cu privire la acest aspect și subliniază importanța colaborării internaționale. În răspunsul său, CEPD oferă informații suplimentare cu privire la oportunitatea și modul în care autoritățile de supraveghere gestionează publicarea informațiilor referitoare la notificările privind încălcarea securității datelor cu caracter personal.

22 January 2019

On January 22 and 23, the European Data Protection Board's sixth plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Sixth Plenary