Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a zecea sesiune plenară: alegerea unui nou vicepreședinte, răspuns adresat deputatei europene Sophia In ‘t Veld, a treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Bruxelles, 15 mai – În perioada 14-15 mai, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de-a zecea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Alegerea unui nou vicepreședinte
Membrii Comitetului l-au ales pe Aleid Wolfsen, președintele Autorității neerlandeze de supraveghere, în funcția de vicepreședinte. Acesta îl înlocuiește pe Willem Debeuckelaere, căruia Andrea Jelinek, președinta Comitetului European pentru Protecția Datelor, i-a mulțumit pentru activitatea sa. Împreună cu celălalt vicepreședinte, Ventsislav Karadjov, dl Wolfsen va acorda sprijin președintei CEPD în activitatea sa în următorii ani. Dr. Jelinek a adăugat: „Interesul public pentru protecția datelor este la un nivel fără precedent. Aștept cu interes să lucrez cu Aleid și Ventsislav pentru a colabora cu comunitatea mai largă a părților interesate în materie de protecția datelor.”

Dl Wolfsen a adăugat: „În următorii ani, este responsabilitatea noastră, a Comitetului, să furnizăm orientări cu valoare de referință și o consiliere solidă. Îmi voi asuma responsabilitatea, ca vicepreședinte, de a lua în considerare toate opiniile și, în cele din urmă, de a ne exprima pe o singură voce.

Răspuns adresat deputatei europene Sophia In’t Veld în legătură cu vehiculele conectate
CEPD a adoptat o scrisoare de răspuns la scrisoarea adresată de deputata europeană Sophia In’t Veld la 17 aprilie 2019 referitoare la schimbul de date personale ale conducătorilor auto cu producătorul autovehiculului și cu terți, fără consimțământul explicit, specific și în cunoștință de cauză al conducătorilor auto și fără un temei juridic adecvat. În răspunsul său, CEPD subliniază faptul că membrii Comitetului și colegii acestora de pe plan internațional au adoptat, în 2017, o rezoluție a ICDPPC privind protecția datelor în vehiculele automatizate și conectate și că Grupul de Lucru „Articolul 29” a adoptat Avizul 3/2017 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul sistemelor de transport inteligente cooperative (STI-C). Subiectul va fi, de asemenea, abordat în conformitate cu programul de lucru al CEPD pentru 2019-2020.

A treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate
CEPD și-a desemnat reprezentanții pentru a treia revizuire anuală a Scutului de Confidențialitate. Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor vor reprezenta Comitetul în cadrul revizuirii.