Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych – dziesiąte posiedzenie plenarne: wybór nowego wiceprzewodniczącego, odpowiedź dla posłanki do Parlamentu Europejskiego Sophie In ‘t Veld, trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Bruksela, dnia 15 maja – W dniach 14 i 15 maja br. organy ochrony danych EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych („EROD”), spotkali się na dziesiątej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wybór nowego wiceprzewodniczącego
Na nowego wiceprzewodniczącego członkowie Rady wybrali Aleida Wolfsena, przewodniczącego niderlandzkiego organu nadzoru. Zastąpi on Willema Debeuckelaere, któremu przewodnicząca EROD Andrea Jelinek podziękowała za włożoną pracę. Wraz z innym wiceprzewodniczącym, Ventsislavem Karadjovem, Aleid Wolfsen będzie wspierał przewodniczącą EROD w jej pracy na rzecz Rady w nadchodzących latach. Dr Jelinek stwierdziła: „Zainteresowanie społeczeństwa kwestią ochrony danych jest większe niż kiedykolwiek. Cieszę się, że będę mogła pracować wspólnie z Aleidem i Ventsislavem nad nawiązaniem kontaktu z szerszą grupą zainteresowanych stron zajmujących się ochroną danych”.

Aleid Wolfsen dodał: „Naszym obowiązkiem jako Rady będzie w najbliższych latach udzielanie miarodajnych wskazówek i rzetelnego doradztwa. Jako wiceprzewodniczący będę odpowiadał za to, byśmy brali pod uwagę wszystkie opinie i w ostatecznym rozrachunku przemawiali jednym głosem”.

Odpowiedź na pytanie posłanki do Parlamentu Europejskiego Sophie In ’t Veld w sprawie pojazdów połączonych
Europejska Rada Ochrony Danych wystosowała odpowiedź na pismo posłanki Sophie In ’t Veld z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania danych osobowych kierowców producentom samochodów i osobom trzecim bez wyraźnej, konkretnej i świadomej zgody kierowcy oraz bez odpowiedniej podstawy prawnej. W swojej odpowiedzi EROD podkreśla, że członkowie Rady i inne międzynarodowe organy/instytucje przyjęli w 2017 r. rezolucję Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (ICDPPC) w sprawie ochrony danych w pojazdach zautomatyzowanych i połączonych oraz że Grupa Robocza Art. 29 przyjęła opinię 3/2017 w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS). Kwestia ta będzie również omawiana zgodnie z programem prac EROD na lata 2019–2020.

Trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności
EROD wyznaczyła przedstawicieli na trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności. Podczas przeglądu Radę będą reprezentować Austria, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry i Europejski Inspektor Ochrony Danych.