Europees Comité voor gegevensbescherming

Europees Comité voor gegevensbescherming – Tiende plenaire vergadering: verkiezing van een nieuwe vice-voorzitter, antwoord aan EP-lid In ’t Veld, derde jaarlijkse evaluatie van het privacyschild

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Brussel, 15 mei – De gegevensbeschermingsautoriteiten van de EER en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming hebben op 14 en 15 mei hun tiende plenaire vergadering gehouden in het kader van het Europees Comité voor gegevensbescherming. Tijdens de plenaire vergadering is een breed scala aan onderwerpen besproken.

Verkiezing van een nieuwe vicevoorzitter
De leden van het Comité verkozen Aleid Wolfsen, voorzitter van de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, als nieuwe vice-voorzitter. Hij volgt Willem Debeuckelaere op, die door voorzitter Andrea Jelinek van het Comité voor zijn werk werd bedankt. Samen met zijn mede-vice-voorzitter Ventsislav Karadov, zal de heer Wolfsen de voorzitter van het Comité ondersteunen bij haar werkzaamheden voor het Comité in de komende jaren. Dr. Jelinek voegde daaraan toe: "De publieke belangstelling voor gegevensbescherming is nog nooit zo groot geweest. Ik kijk ernaar uit om samen met Aleid en Ventsislav samen te werken met de bredere gemeenschap van belanghebbenden op het gebied van gegevensbescherming.”

De heer Wolfsen voegde hieraan toe: "De komende jaren is het onze verantwoordelijkheid als Comité om gezaghebbende richtsnoeren en gedegen advies uit te brengen. Ik zie het als vice-voorzitter als mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat met alle gezichtspunten rekening wordt gehouden en uiteindelijk met één stem wordt gesproken.”

Antwoord aan EP-lid Sophie In’t Veld betreffende verbonden voertuigen
Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft een brief goedgekeurd in antwoord op de brief van EP-lid Sophie in ’t Veld van 17 april 2019. Zij stelde vragen over het delen van persoonsgegevens van automobilisten met de autoproducent en derden, zonder uitdrukkelijke, specifieke en geïnformeerde toestemming van de bestuurder en zonder passende rechtsgrondslag. In zijn antwoord benadrukt het Comité dat de leden van het Comité en hun internationale collega’s in 2017 een ICDPPC-resolutie over gegevensbescherming in geautomatiseerde en verbonden voertuigen hebben aangenomen en dat de WP29 haar advies 3/2017 over de verwerking van persoonsgegevens in de context van coöperatieve intelligente vervoerssystemen (C-ITS) heeft vastgesteld. De kwestie zal ook worden behandeld overeenkomstig het werkprogramma van het Comité voor de periode 2019-2020.

Derde jaarlijkse beoordeling van het privacyschild
Het Comité heeft vertegenwoordigers aangewezen voor de derde jaarlijkse evaluatie van het privacyschild. Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zullen het Comité tijdens de evaluatie vertegenwoordigen.