Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Desmitā plenārsēde: Jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, atbilde uz EP deputātu Sophie In ‘t Veld, trešais ikgadējais Privātuma vairoga pārskats

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Briselē, 15. maijs — 14. un 15. maijā Eiropas datu aizsardzības kolēģija (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās desmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā apsprieda plašu tematu loku.
 
Jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Valdes locekļi ievēlēja Nīderlandes uzraudzības iestādes priekšsēdētāju Aleid Wolfsen par jauno priekšsēdētāja vietnieku, nomainot Willem Debeuckelaere. EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek pateicās Willem Debeuckelaere  par viņa ieguldīto darbu. Turpmāko kadu laikā Aleid Wolfsen kopā ar Venssilav Karadjav priekšsēdētāja vietnieku sniegs atbalstu EDAK priekšsēdētājai.

Dr.  Andrea Jelinek piebilda: “Sabiedrības interese par datu aizsardzību ir sasniegusi augstāko pakapi. Es ceru strādāt ar Aleid un Vensislav, lai iesaistītos sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm datu aizsardzības jomā.”

Aleid Wolfsen teica: “Turpmākajos gados valdes locekļu pienākums būs sniegt vadošus norādījumus un ieteikumus. Manos priekšsēdētāja vietnieka pienākumos ietilps uzdevums uzraudzīt, lai tiktu ņemti vērā visi viedokļi un, visbeidzot, tiek pausts vienots viedoklis.”

Atbilde uz EP deputātu Sophie In’t Veld attiecībā uz satīklotajiem transportlīdzekļiem

EDAK atbalstīja sagatavoto vēstules tekstu, atbildot uz Eiropas Parlamenta deputātes Sophie In’t Veld 2019. gada 17. aprīļa vēstuli par automašīnu vadītāju personas datu apmaiņu ar automobiļu ražotājiem un trešām personām bez nepārprotamas piekrišanas, īpašas un informētas personas piekrišanas, kā arī bez atbilstoša juridiskā pamata. Savā atbildē EDAK uzsver, ka Valdes locekļi un to starptautiskie kolēģi 2017. gadā pieņēma ICDPPC rezolūciju par datu aizsardzību automatizētajos un savienotos transportlīdzekļos, un ka WP29 pieņēma atzinumu 3/2017 par personas datu apstrādi sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (C-ITS) kontekstā. Šis jautājums tiks izskatīts arī saskaņā ar EDAK 2019. — 2020. gada darba programmu.

Trešais ikgadējais privātuma vairoga pārskats

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas iecēla pārstāvjus, kuri sagatavos  Privātuma vairoga trešo ikgadējo pārskatu. EDAK pārstāvēs Austrijas, Bulgārijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas uzraudzības iestāžu delegāciju pārstāvji un EDAU pārstāvis.