Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdyba. Dešimtasis plenarinis posėdis: naujo pirmininkės pavaduotojo rinkimai, atsakymas į Europos Parlamento narės S. in ’t Veld raštą, trečioji metinė privatumo skydo peržiūra

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Briuselis, gegužės 15 d. Gegužės 14–15 d. į dešimtąjį plenarinį Europos duomenų apsaugos valdybos posėdį susirinko EEE duomenų apsaugos institucijų atstovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Per plenarinį posėdį buvo aptarti įvairūs klausimai.

Naujo pirmininkės pavaduotojo rinkimai
Valdybos nariai išrinko naują pirmininkės pavaduotoją. Juo tapo Nyderlandų priežiūros institucijos pirmininkas Aleidas Wolfsenas, jis pakeitė Willemą Debeuckelaere. Europos duomenų apsaugos valdybos (EDPB) pirmininkė Andrea Jelinek padėkojo p. Debeuckelaere už darbą. Ateinančius kelerius metus A. Wolfsenas kartu su kitu pirmininkės pavaduotoju – Ventsislavu Karadjovu – padės EDPB pirmininkei atlikti savo pareigas valdyboje. Dr. A. Jelinek pridūrė: „Visuomenės susidomėjimas duomenų apsauga kaip niekad didelis. Džiaugiuosi galimybe dirbti su Aleidu ir Ventsislavu, kad užmegztume dialogą su kuo platesne duomenų apsaugos srities suinteresuotųjų subjektų bendruomene.“

A. Wolfsenas pridūrė: „Artimiausiais metais mes, kaip valdyba, turėsime pateikti privalomas gaires ir patikimas rekomendacijas. Kaip pirmininkės pavaduotojas sieksiu, kad atsižvelgę į visas nuomones mes kalbėtume vienu balsu.“

Atsakymas į Europos Parlamento narės Sophie in ’t Veld raštą dėl susietųjų transporto priemonių
EDPB priėmė raštą, kuriuo atsakoma į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento narės S. in ’t Veld raštą dėl dalijimosi automobilių vairuotojų asmens duomenimis su automobilio gamintoju ir trečiosiomis šalimis be aiškaus vairuotojo sutikimo – konkretaus informuoto asmens sutikimo – ir be tinkamo teisinio pagrindo. Atsakomajame rašte EDPB nurodo, kad 2017 m. valdybos nariai ir jų kolegos iš viso pasaulio priėmė Tarptautinės duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų konferencijos rezoliuciją dėl duomenų apsaugos automatizuotose ir susietosiose transporto priemonėse ir kad Pasaulinis forumas transporto priemonių reglamentavimui suderinti priėmė Nuomonę 3/2017 dėl asmens duomenų tvarkymo sąveikiosiose intelektinėse transporto sistemose (C-ITS). Šis klausimas taip pat bus nagrinėjamas pagal EDPB 2019–2020 m. darbo programą.

Trečioji metinė privatumo skydo peržiūra
EDPB paskyrė atstovus, dalyvausiančius trečiojoje metinėje privatumo skydo peržiūroje. Atliekant peržiūrą valdybai atstovaus Austrijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vengrijos bei Vokietijos atstovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.