Euroopan tietosuojaneuvosto

Kymmenes täysistunto: Uuden varapuheenjohtajan valinta, vastaus Euroopan parlamentin jäsenen In’t Veldin kysymykseen, kolmas Privacy Shield -arviointi

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Bryssel, 15. toukokuuta – 14. ja 15. toukokuuta Euroopan tietosuojavaltuutettu ja ETA-maiden tietosuojaviranomaiset kokoontuivat Euroopan tietosuojaneuvoston 10. täysistuntoon. Täysistunnossa käsiteltiin useita aiheita.
 
Uuden varapuheenjohtajan valinta

Euroopan tietosuojaneuvosto valitsi Aleid Wolfsenin, Alankomaiden tietosuojaviranomaisen johtajan, neuvoston varapuheenjohtajaksi. Wolfsen seuraa tässä tehtävässä Willem Debeuckelerea, jota neuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek kiitti kokouksessa tietosuojan hyväksi tehdystä työstä. Yhdessä toisen varapuheenjohtajan, Ventsislav Karadjovin, kanssa Wolfsen tukee puheenjohtaja Jelinekiä tietosuojaneuvoston työskentelyssä tulevina vuosina.

”Yleinen kiinnostus tietosuoja-asioita kohtaan on ennätyksellisen suurta. Odotan mielenkiinnolla yhdessä Aleidin ja Ventsislavin kanssa tehtävää työtä entistä laajemman sidosryhmäverkoston luomiseksi tietosuoja-alalle”, Jelinek toteaa.

”Meidän vastuullamme on tulevina vuosina antaa asiantuntevaa ja luotettavaa ohjeistusta ja neuvontaa tietosuojakysymyksissä. Varapuheenjohtajana tulen huolehtimaan siitä, että otamme keskustelussa huomioon kaikki näkemykset ja muodostamme niistä yhden yhteisen kannan”, lisää Aleid Wolfsen.

Vastaus europarlamentaarikko Sophie in’t Veldille älyautoihin liittyvässä kysymyksessä

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kirjeen, jolla neuvosto vastaa Euroopan parlamentin jäsen Sophie in’t Veldin 17.4.2019 esittämään kysymykseen. Tämä kysymys liittyi autoilijoiden henkilötietojen jakamiseen autonvalmistajien ja kolmansien osapuolten kanssa ilman kuljettajan nimenomaista, erityistä ja tietoon perustuvaa suostumusta sekä ilman asianmukaista käsittelyperustetta. Vastauksessaan tietosuojaneuvosto korostaa, että neuvoston jäsenet ja heidän kansainväliset kollegansa hyväksyivät vuonna 2017 ICDPCC:n päätöslauselman automatisoitujen ja tietoverkkoon liitettyjen ajoneuvojen tietosuojasta ja että WP29-työryhmä hyväksyi samana vuonna lausunnon henkilötietojen käsittelystä vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) yhteydessä (WP29 Opinion 3/2017). Asiaa tullaan käsittelemään myös Euroopan tietosuojaneuvostossa vuosien 2019–2020 työohjelmassa esitetyllä tavalla.

Kolmas Privacy Shield -arviointi

Vuosittain järjestettävä Privacy Shield -arviointi toteutettiin nyt kolmannen kerran. Euroopan tietosuojaneuvoston puolesta mukana arviointitilaisuudessa olivat Euroopan tietosuojavaltuutettu sekä Itävallan, Bulgarian, Ranskan, Saksan ja Unkarin tietosuojaviranomaisten edustajat.