ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων — Δέκατη συνεδρίαση ολομέλειας: Εκλογή νέου αντιπροέδρου, απάντηση στο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΕΚ In ‘t Veld, τρίτη ετήσια αναθεώρηση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου — Στις 14 και 15 Μαΐου οι Αρχές προστασίας δεδομένων των χωρών του ΕΟΧ και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, στη σύνοδό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησαν τη δέκατη συνεδρίαση ολομέλειάς τους. Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Εκλογή νέου αντιπροέδρου
Τα μέλη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων εξέλεξαν τον κ. Aleid Wolfsen, πρόεδρο της ολλανδικής εποπτικής αρχής, ως νέο αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον κ. Willem Debeuckelaere, τον οποίο ευχαρίστησε για το έργο του η πρόεδρος του ΕΣΠΔ κα Andrea Jelinek. Μαζί με τον έτερο αντιπρόεδρο κ. Ventsislav Karadjov, ο κ. Wolfsen θα στηρίξει την πρόεδρο του ΕΣΠΔ στο έργο της για το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων τα προσεχή χρόνια. Η Δρ Jelinek προσέθεσε: «Το δημόσιο ενδιαφέρον για την προστασία των δεδομένων είναι σήμερα μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με τον Aleid και τον Ventsislav με σκοπό τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ευρύτερης κοινότητας της προστασίας δεδομένων.»

Ο κ. Wolfsen προσέθεσε: «Τα προσεχή χρόνια έχουμε την ευθύνη ως Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να εκδίδουμε οδηγίες με κύρος και να δίνουμε τις σωστές συμβουλές. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ως αντιπρόεδρος, ώστε να ακούμε και να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις και στο τέλος να μιλάμε με μία φωνή.»

Η απάντηση στο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sophie In’t Veld σχετικά με τα συνδεδεμένα οχήματα
Το ΕΣΠΔ συνέταξε επιστολή προς απάντηση στην επιστολή που έστειλε στις 17 Απριλίου 2019 το μέλος του ΕΚ, κα Sophie  In’t Veld , για την κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων του οδηγού του αυτοκινήτου από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου και τρίτα μέρη, χωρίς τη ρητή, ειδική και ενημερωμένη συγκατάθεση του οδηγού και χωρίς επαρκή νομική βάση. Στην απάντησή του το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι τα μέλη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και οι συνάδελφοί τους σε διεθνές επίπεδο υιοθέτησαν ψήφισμα της ICDPPC (Διεθνής διάσκεψη των Επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή) σχετικά με την προστασία των δεδομένων στα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα το 2017 και το οποίο η ομάδα εργασίας WP29 ενέκρινε στη γνώμη της 3/2017 για την  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS). Το ζήτημα θα εξεταστεί επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΠΔ για την περίοδο 2019-2020.

Τρίτη ετήσια αναθεώρηση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής
Το ΕΣΠΔ όρισε εκπροσώπους για την τρίτη ετήσια αναθεώρηση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  Η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα εκπροσωπήσουν το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης..