Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd — tiende plenarmøde: Valg af en ny næstformand, svar til MEP In 't Veld, tredje årlige revision af Privacy Shield

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Bruxelles, den 15. maj – den 14. og 15. maj mødtes EØS-databeskyttelsesmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i Det Europæiske Databeskyttelsesråd til deres tiende plenarmøde. På mødet blev der drøftet en lang række emner.

Valg af ny næstformand
Rådets medlemmer valgte Aleid Wolfsen, formand for den nederlandske tilsynsmyndighed, som ny næstformand, der afløser Willem Debeuckelaere, som af formand for Det Europæiske Databeskyttelsesråd Andrea Jelinek blev takket for sit arbejde. Sammen med den anden næstformand, Ventsislav Karadjov, vil Aleid Wolfsen yde støtte til Databeskyttelsesrådets formand i forbindelse med hendes arbejde for bestyrelsen i de kommende år. Andrea Jelinek tilføjede: "Offentlighedens interesse i databeskyttelse er rekordhøj. Jeg ser frem til at samarbejde med Aleid og Ventsislav om dialog med det bredere interessentfællesskab inden for databeskyttelse."

Aleid Wolfsen tilføjede: "I de kommende år er det vores ansvar som organ at formulere kyndige retningslinjer og kvalificeret rådgivning. Jeg vil som næstformand sørge for, at vi indarbejder alle holdninger og i sidste ende taler med én stemme."

Svar til MEP Sophie In't Veld vedrørende netforbundne køretøjer
Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedtog et brev som svar på MEP Sophie In't Veld's brev af 17. april 2019 om deling af bilføreres personoplysninger med bilproducenten og tredjeparter uden udtrykkeligt samtykke, førerens specifikke og informerede samtykke, og uden tilstrækkeligt retsgrundlag. I sit svar fremhæver Det Europæiske Databeskyttelsesråd, at rådets medlemmer og deres internationale kolleger under den internationale konference for databeskyttelsesmyndigheder (ICDPPC) vedtog en beslutning om databeskyttelse i automatiserede og netforbundne køretøjer i 2017, og at Artikel 29-Gruppen har vedtaget udtalelse 3/2017 om behandling af personoplysninger i forbindelse med samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS). Spørgsmålet vil også blive behandlet i henhold til arbejdsprogrammet for Det Europæiske Databeskyttelsesråd for 2019-2020.

Tredje årlige undersøgelse af Privacy Shield
Det Europæiske Databeskyttelsesråd udpegede repræsentanter til den tredje årlige revision af Privacy Shield.  Østrig, Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Ungarn og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse repræsenterer bestyrelsen under revisionen.