Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – desáté plenární zasedání: volba nového místopředsedy, odpověď poslankyni EP in ’t Veldové, třetí roční přezkum štítu na ochranu soukromí

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Brusel 15. dubna – Ve dnech 14. a 15. května se úřady pro ochranu osobních údajů v EHP a evropský inspektor ochrany údajů sešli v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém desátém plenárním zasedání. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké paletě témat.

Volba nového místopředsedy
Členové představenstva zvolili novým místopředsedou Aleida Wolfsena, předsedu nizozemského dozorového úřadu. Vystřídá v této funkci Willema Debeuckelaera, jemuž předsedkyně EDPB Andrea Jelineková poděkovala za vykonanou práci. Pan Wolfsen bude v nadcházejících letech spolu s dalším místopředsedou, Ventsislavem Karadjovem, podporovat předsedkyni EDPB v její práci pro sbor. Předsedkyně EDPB k tomu dodala: „Zájem veřejnosti o ochranu osobních údajů je na historicky nejvyšší úrovni. Těším se, že ve spolupráci s kolegy Wolfsenem a Karadjovem budeme oslovovat širší komunitu zúčastněných stran v oblasti ochrany dat.“

Místopředseda Wolfsen uvedl: „Povinností sboru bude v nadcházejících letech poskytovat směrodatné pokyny a spolehlivé poradenství. Ve funkci místopředsedy se postarám o to, abychom vždy zohlednili všechny názory a poté vyslovili jednomyslné stanovisko sboru.“

Odpověď na dotaz poslankyně EP Sophie in ’t Veldové ohledně propojených vozidel
Sbor schválil dopis, kterým reaguje na dotaz poslankyně EP Sophie in ’t Veldové ze 17. dubna 2019 týkající se sdílení osobních údajů řidiče s výrobcem automobilu a třetími stranami bez jeho výslovného, konkrétního a informovaného souhlasu a bez odpovídajícího právního základu. EDPB v odpovědi zdůrazňuje, že v roce 2017 přijali členové sboru a jejich mezinárodní kolegové usnesení Mezinárodní konference komisařů pro ochranu údajů a soukromí (ICDPPC) o ochraně údajů u automatizovaných a propojených vozidel a dále že pracovní skupina zřízená podle článku 29 přijala stanovisko č. 3/2017 ke zpracování osobních údajů v souvislosti se spolupracujícími inteligentními dopravními systémy (C-ITS). Tato otázka bude rovněž řešena v rámci pracovního programu EDPB na období 2019–2020.

Třetí roční přezkum štítu na ochranu soukromí
EDPB jmenoval zástupce pro třetí roční přezkum štítu na ochranu soukromí.  Při přezkumu budou sbor zastupovat Bulharsko, Francie, Maďarsko, Německo, Rakousko a evropský inspektor ochrany údajů.