Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — десето пленарно заседание: Избор на нов заместник-председател, отговор на въпрос на члена на ЕП, г-жа In‘t Veld, трети годишен преглед на Щита за личните данни

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Брюксел, 15 май — На 14 и 15 май органите за защита на данните на държавите от ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните, участващи в на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха десетото си пленарно заседание. По време на пленарното заседание беше обсъден широк кръг от теми.

Избор на нов заместник-председател
Членовете на Комитета избраха Aleid Wolfsen, председател на нидерландския надзорен орган, за нов заместник-председател, заменящ Willem Debeuckelaere, на когото председателят на ЕКЗД Андреа Йелинек благодари за свършената работа. Заедно със своя колега заместник- председател Венцислав Караджов, г-н Wolfsen ще подкрепя председателя на ЕКЗД в нейната работа за Комитета през следващите години. Д-р Йелинек добави: „Общественият интерес към защитата на данните е рекордно висок. С нетърпение очаквам да работим заедно с Aleid и Венцислав за осъществяване на контакти с по-широк кръг от заинтересованите страни в областта за защита на данните.“

Г-н Wolfsen добави: „През следващите години ние, като Комитет, носим отговорността да предоставяме авторитетни насоки и добри съвети. В качеството ми на заместник-председател, аз ще поема отговорността за съобразяването с всички становища и в крайна сметка за излизането с единна позиция.“

Отговор на въпрос на члена на ЕП, г-жа Sophie In’t Veld относно свързаните превозни средства
ЕКЗД прие текст на писмо в отговор на писмото на члена на ЕП, г-жа Sophie In’t Veld от 17 април 2019 г. във връзка със споделянето на лични данни на водачите на леки автомобили с производителите на леки автомобили и трети страни без изрично, конкретно и информирано съгласие на водача и без подходящо правно основание. В отговора си ЕКЗД подчертава, че членовете на Комитета и колегите им от различни държави през 2017 г. са приели резолюция относно защитата на данните в автоматизирани и свързани превозни средства по време на Международната конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността (ICDPPC) и че Работната група по член 29 е приела своето Становище 3/2017 относно обработването на лични данни в контекста на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС). Този въпрос ще бъде разгледан също и в рамките на работната програма на ЕКЗД за 2019—2020 г. .

Трети годишен преглед на Щита за личните данни
ЕКЗД определи представители за участие в третия годишен преглед на Щита за личните данни. По време на прегледа, Комитетът ще бъде представляван от Австрия, България, Франция, Германия, Унгария и ЕНОЗД.