Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul European pentru Protecția Datelor — a 16-a ședință plenară

Wednesday, 4 December, 2019
EDPB

Bruxelles, 4 decembrie - În zilele de 2 și 3 decembrie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, s-au întrunit în a șaisprezecea ședință plenară. În ședința plenară s-au discutat mai multe subiecte.

Aviz în temeiul articolului 64 din RGPD cu privire la cerințele autorității britanice de supraveghere de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită
CEPD și-a adoptat avizul cu privire la proiectul de decizie al Autorității britanice de supraveghere privind Cerințele de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită. Avizul urmărește să asigure consecvența și aplicarea corectă a acestor cerințe în cadrul autorităților de supervizare din SEE. În aviz, CEPD propune unele modificări ale cerințelor de acreditare din proiect pentru a asigura aplicarea consecventă a acreditării organismelor de monitorizare.

Răspuns la solicitarea de recomandări a OAREC referitoare la revizuirea orientărilor care vizează regulile privind neutralitatea internetului
CEPD și-a adoptat răspunsul la solicitarea de orientări formulată de Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) cu privire la cadrul UE curent de protecție a datelor. În scrisoare, Comitetul își exprimă îngrijorarea cu privire la problema prelucrării numelor de domeniu și a URL-urilor în scop de gestionare a traficului și de facturare (oferte de tip zero rating).

CEPD încurajează serviciile de acces la Internet (SAI) și, după caz, OAREC să definească și să stabilească moduri mai puțin invazive și mai standardizate de gestionare a traficului pe Internet, interoperabile la nivelul diferitelor servicii de acces la Internet, care să nu aibă la bază utilizarea de URL-uri și de nume de domenii.

Orientări cu privire la „Criteriile dreptului de a fi uitat față de motoarele de căutare în aplicarea RGPD” (partea 1)
Comitetul a adoptat proiectul de orientări cu privire la „Criteriile dreptului de a fi uitat față de motoarele de căutare în aplicarea RGPD”. Orientările prezintă o interpretare a articolului 17 din RGPD cu privire la temeiurile și excepțiile pentru cererile de eliminare de pe listă înaintate furnizorilor de motoare de căutare și reprezintă o actualizare a orientărilor din 2014 privind implementarea deciziei din cauza Costeja emise de Grupul de Lucru „Articolul 29” (WP29). Aceste orientări, care vor fi prezentate spre consultare publică, vor fi completate de un alt set de orientări privind criteriile de soluționare a plângerilor referitoare la respingerea cererii de eliminare de pe listă.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în plenara CEPD trec prin verificările juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD imediat după încheierea lor.