Evropski odbor za varstvo podatkov

Plenarno zasedanje Evropskega odbora za varstvo podatkov

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Plenarno zasedanje Evropskega odbora za varstvo podatkov: Smernice za obdelavo osebnih podatkov v okviru storitev informacijske družbe

 

Bruselj, 10. aprila – Organi za varstvo podatkov iz EGS in evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, so se 9. in 10. aprila sestali na svojem devetem plenarnem zasedanju.
 
Evropski odbor za varstvo podatkov  je na plenarnem zasedanju  sprejel smernice o področju uporabe in uporabi člena 6(1)(b) * Splošne uredbe o varstvu podatkov v okviru storitev informacijske družbe. Odbor v svojih smernicah podaja splošne pripombe glede načel varstva podatkov in medsebojnega delovanja člena 6(1)(b) z drugimi zakonitimi podlagami. Poleg tega smernice vsebujejo vodila o uporabi člena 6(1)(b) v primeru združevanja ločenih storitev in prekinitve pogodbe.
 

* člen 6(1)(b)
„1. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen velja vsaj eden  od naslednjih pogojev:
...
Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;