Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a noua sesiune plenară

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a noua sesiune plenară: Orientări privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciilor societății informaționale

Bruxelles, 10 aprilie – În perioada 9 -10 aprilie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a noua sesiune plenară a acestuia.
 
În timpul sesiunii plenare, CEPD a adoptat orientări privind domeniul și aplicarea articolului 6 alineatul (1) litera (b)* din RGPD în contextul serviciilor societății informaționale. În orientările sale, Comitetul formulează observații generale cu privire la principiile de protecție a datelor și la interacțiunea dintre articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alte temeiuri legale. În plus, orientările conțin îndrumări privind aplicabilitatea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în cazul grupării unor servicii separate și al rezilierii contractului.

Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

* Articolul 6 alineatul (1) litera (b)
„(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
...
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; ”