Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych – dziewiąte posiedzenie plenarne

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Europejska Rada Ochrony Danych – dziewiąte posiedzenie plenarne: Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego

Bruksela, dnia 10 kwietnia 2019 r. – W dniach 9 i 10 kwietnia 2019 r. organy ochrony danych z EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na dziewiątej sesji plenarnej.
 
Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła wytyczne dotyczące zakresu i stosowania art. 6 ust. 1 lit. b)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego. W swoich wytycznych EROD przedstawiła ogólne uwagi dotyczące zasad ochrony danych i wzajemnego oddziaływania przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) z innymi zgodnymi z prawem podstawami. Ponadto przedstawiła w nich wskazówki na temat stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku łączenia odrębnych usług i rozwiązania umowy.

Informacje dla redaktorów:
 
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

* Art. 6 ust. 1 lit. b)
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(...)
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.