Európai Adatvédelmi Testület

Európai Adatvédelmi Testület – kilencedik plenáris ülés: Iránymutatások a személyes adatoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások keretében történő kezeléséről

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Brüsszel, április 10. – Április 9-én és 10-én tartotta kilencedik plenáris ülését az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi hatóságaiból és az európai adatvédelmi biztosból álló Európai Adatvédelmi Testület.

A plenáris ülésen az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásokat fogadott el az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatályáról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében való alkalmazásáról. Iránymutatásaiban a Testület általános észrevételeket tesz az adatvédelmi elvekkel, valamint a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a más jogszerűség más alapjai közötti kölcsönhatással kapcsolatban. Az iránymutatások kitérnek továbbá arra is, hogy különálló szolgáltatások összekapcsolása és a szerződés megszüntetése esetén alkalmazható-e a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

Megjegyzés a szerkesztőknek:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott dokumentumoknak folyamatban van a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzése, és az egyes dokumentumok az ellenőrzések után lesznek megtekinthetők az Európai Adatvédelmi Testület honlapján.

* 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont
„(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
...
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ”.