Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston 9. täysistunto

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Euroopan tietosuojaneuvoston 9. täysistunto: Ohjeet henkilötietojen käsittelystä tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä

 

Bryssel, 10. huhtikuuta – 9. ja 10. huhtikuuta Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontuivat 9. täysistuntoonsa.
 
Täysistunnossa neuvosto hyväksyi ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan* soveltamisalasta ja sen soveltamisesta tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä. Tietosuojaneuvosto esittää ohjeistuksessa yleisiä huomioita tietosuojaperiaatteista sekä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteensovittamisesta muiden laillisten perusteiden kanssa. Lisäksi ohjeistus käsittelee 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuutta tilanteissa, joissa useita erillisiä palveluja yhdistetään ja sopimus puretaan.

Huomautus toimittajille:

 

Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aikana hyväksytyt asiakirjat käyvät vielä läpi oikeudellisen, muodollisen ja kielellisen tarkistuksen ja julkaistaan näiden tarkistusten jälkeen Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla.

*6 artiklan 1 kohdan b alakohta
”1. Käsittely on lainmukaista vain jos ja siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
...
(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;”