Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd — niende plenarmøde

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Det Europæiske Databeskyttelsesråd — niende plenarmøde: Retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med informationssamfundstjenester

Bruxelles, den 10. april — Den 9. og 10. april mødtes EØS-databeskyttelsesmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i Det Europæiske Databeskyttelsesråd til deres niende plenarmøde.
 
På plenarmødet vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd retningslinjer for anvendelsesområdet for og anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra b,* i databeskyttelsesforordningen vedrørende informationssamfundstjenester. I retningslinjerne fremsætter Databeskyttelsesrådet generelle bemærkninger vedrørende databeskyttelsesprincipperne og samspillet mellem artikel 6, stk. 1, litra b, og andre retsgrundlag. Retningslinjerne indeholder desuden vejledning om anvendeligheden af artikel 6, stk. 1, litra b, i tilfælde af en pakke bestående af særskilte tjenester og opsigelse af kontrakt.
 
Bemærkning til redaktørerne:
 
Bemærk venligst, at alle dokumenter, der er vedtaget på Det Europæiske Databeskyttelsesråds plenarmøde, er underlagt de nødvendige kontroller af juridisk, sproglig og formateringsmæssig art og vil blive gjort tilgængelige på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside når disse er afsluttet.

*Artikel 6, stk. 1, litra b
"1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
...
b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. "