Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – deváté plenární zasedání

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – deváté plenární zasedání: Pokyny pro zpracování osobních údajů v souvislosti se službami informační společnosti

Brusel 10. dubna – Ve dnech 9. a 10. dubna se úřady pro ochranu osobních údajů v EHP a evropský inspektor ochrany údajů sešli v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém devátém plenárním zasedání.
 
V jeho průběhu přijal EDPB pokyny týkající se rozsahu působnosti a uplatňování čl. 6 odst. 1 písm. b)* obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v souvislosti se službami informační společnosti. Sbor v těchto pokynech uvádí obecné připomínky týkající se zásad ochrany údajů a vzájemného působení čl. 6 odst. 1 písm. b) ve vztahu k jiným právním základům. Kromě toho tento dokument obsahuje i instrukce ohledně použitelnosti čl. 6 odst. 1 písm. b) v případě spojování samostatných služeb a ukončení smlouvy.

Poznámka pro redaktory:
 
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách EDPB, jakmile budou tyto kontroly dokončeny.

* Čl. 6 odst. 1 písm. b)
„1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
...
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;“.