Europski odbor za zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) – sedma plenarna sjednica: program rada Odbora za 2019. – 2020., mišljenje o nacrtu administrativnog dogovora u području nadzora financijskih tržišta, Brexit, smjernice za kodekse ponašanja

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Bruxelles, 13. veljače – Tijela EGP-a za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka okupili su se 12. veljače na sedmoj plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka, na kojoj se raspravljalo o brojnim temama.
 
Program rada Europskog odbora za zaštitu podataka za 2019. – 2020.
Odbor je na temelju članka 29. svojeg poslovnika donio dvogodišnji program rada za 2019. – 2020. Program rada temelji se na potrebama koje su članovi odredili kao prioritete za pojedince i dionike te na planiranim aktivnostima zakonodavaca EU-a.

Nacrt administrativnog dogovora u području nadzora financijskih tržišta
Na temelju članka 46. stavka 3. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka Odbor je donio prvo mišljenje o administrativnom dogovoru za prijenose osobnih podataka između nadzornih tijela EGP-a, uključujući Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i ekvivalentna tijela iz zemalja izvan EU-a. Taj će se dogovor dostaviti nadležnim nadzornim tijelima, koja ga trebaju odobriti na nacionalnoj razini. Nadležna nadzorna tijela pratit će primjenu administrativnog dogovora kako bi osigurala da djelotvorna i provediva prava ispitanika te odgovarajuća sudska zaštita i nadzor postoje u praksi.

Brexit
Europski odbor za zaštitu podataka izdao je informativnu napomenu za gospodarske subjekte i javna tijela u vezi s prijenosima podataka na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka u slučaju da se ne postigne dogovor o Brexitu.

Protoci podataka iz EGP-a u Ujedinjenu Kraljevinu
Ne postignu li EU i Ujedinjena Kraljevina dogovor (Brexit bez dogovora), Ujedinjena Kraljevina od 30. ožujka 2019. u ponoć po srednjoeuropskom vremenu postaje treća zemlja. Slijedom toga, prijenos osobnih podataka iz EGP-a u Ujedinjenu Kraljevinu morat će se temeljiti na jednom od sljedećih instrumenata: standardnim ili ad hoc klauzulama o zaštiti podataka, obvezujućim korporativnim pravilima, kodeksima ponašanja i mehanizmima certificiranja ili posebnim instrumentima za prijenos koji su dostupni javnim tijelima. Ako ne postoje standardne klauzule o zaštiti podataka ili druge odgovarajuće zaštitne mjere, pod određenim se uvjetima mogu primijeniti odstupanja.

Protoci podataka iz Ujedinjene Kraljevine u EGP
Kad je riječ o prijenosima podataka iz Ujedinjene Kraljevine u EGP u slučaju Brexita bez dogovora, vlada Ujedinjene Kraljevine tvrdi da će se nastaviti postojeća praksa dopuštanja slobodnog protoka osobnih podataka iz Ujedinjene Kraljevine u EGP.
    
Smjernice za kodekse ponašanja
Europski odbor za zaštitu podataka donio je smjernice za kodekse ponašanja. Njihova je svrha pružiti praktične upute i pomoć u tumačenju u vezi s primjenom članaka 40. i 41. Opće uredbe o zaštiti podataka. U smjernicama se pojašnjavaju postupci i pravila koji se odnose na podnošenje, odobravanje i objavljivanje kodeksa ponašanja na nacionalnoj i europskoj razini. Smjernice bi ujedno trebale poslužiti kao jasan okvir na temelju kojeg bi nadležna nadzorna tijela, Odbor i Komisija dosljedno ocjenjivali kodekse ponašanja i pojednostavnili sam postupak ocjenjivanja. Smjernice će biti predmet javnog savjetovanja.

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti doneseni na plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka moraju proći potrebnu pravnu i jezičnu provjeru i provjeru formatiranja te da će tek nakon izvršene provjere biti dostupni na njegovim internetskim stranicama.