Evropski odbor za varstvo podatkov – Štirinajsto plenarno zasedanje

10 October 2019 EDPB

Bruselj, 10. oktober – Dne 8. in 9. oktobra so se organi za varstvo podatkov v EGP in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, sestali na štirinajstem plenarnem zasedanju, na katerem so potekale razprave o številnih temah.

Smernice o zakoniti podlagi za obdelavo podatkov za spletne storitve na podlagi pogodb (člen 6(1)(b))
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel končno različico smernic o področju uporabe in uporabi člena 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov v okviru storitev informacijske družbe. Na podlagi javnega posvetovanja so bile točke pojasnila vključene v besedilo. Odbor v svojih smernicah podaja splošne ugotovitve glede načel varstva podatkov ter razmerja med členom 6(1)(b) in drugimi zakonitimi podlagami. Smernice poleg tega vsebujejo usmeritve za uporabo člena 6(1)(b) v primeru vezane prodaje ločenih storitev in odpovedi pogodbe.

Mnenje na podlagi člena 64 o zavezujočih poslovnih pravilih Equinix
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel mnenje o osnutku sklepa v zvezi z zavezujočimi poslovnimi pravili Equinix, ki ga je odboru predložil Urad informacijskega pooblaščenca Združenega kraljestva (Information Commissioner's Office – ICO). Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da zavezujoča poslovna pravila Equinix vsebujejo vse elemente iz člena 47 Splošne uredbe o varstvu podatkov in dokumenta WP256 rev01 ter vsebujejo ustrezne zaščitne ukrepe.

Evidenca podatkov o potnikih (PNR)
Evropski odbor za varstvo podatkov je odgovoril na pismo poslanke Evropskega parlamenta Sophie in’t Veld glede novega osnutka sporazuma o evidenci podatkov o potnikih s Kanado in njegovega vpliva na druge sporazume PNR. Evropski odbor za varstvo podatkov v svojem odgovoru ugotavlja, da mu osnutek sporazuma še ni bil posredovan, vendar je pripravljen izdati mnenje. Pismo se nadalje sklicuje na prejšnji dopis, ki ga je na Evropsko komisijo naslovila Delovna skupina iz člena 29, potem ko je Sodišče Evropske unije podalo mnenje o prvem osnutku sporazuma o evidenci podatkov o potnikih s Kanado.

Odgovor Delovni skupini Sveta za šport glede Svetovnega kodeksa proti dopingu (WADA)
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel odgovor na zahtevo Delovne skupine Sveta za šport v zvezi z aktualnim postopkom pregleda Svetovnega kodeksa proti dopingu. Odbor v svojem dopisu opozarja na dve mnenji Delovne skupine iz člena 29 o prejšnjih različicah kodeksa Svetovne protidopinške agencije (WADA). V dopisu je poudarjeno, da je bil dosežen napredek v zvezi z zaščitnimi ukrepi na področju zasebnosti in varstva podatkov, ki jih zagotavljajo nova različica kodeksa in njegovi standardi, vendar ima Evropski odbor za varstvo podatkov še vedno nekatere pomembne pomisleke.

Opomba za urednike:
Opozarjamo, da morajo biti vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, še pravno, jezikovno in oblikovno pregledani ter da bodo na voljo na spletišču Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bo to opravljeno.