Comitetul European pentru Protecția Datelor — a 14-a ședință plenară

10 October 2019 EDPB

Bruxelles, 10 octombrie — În zilele de 8 și 9 octombrie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, s-au întrunit în a paisprezecea ședință plenară, unde s-a discutat o gamă largă de subiecte.

Orientări privind temeiul legal de prelucrare în contextul serviciilor online pe bază de contracte [articolul 6 alineatul (1) litera (b)]
CEPD a adoptat versiunea finală a orientărilor privind domeniul de aplicare al articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, în contextul serviciilor societății informaționale. În urma consultării publice, s-au inclus clarificări în text. Orientările conțin observații generale formulate de Comitet privind principiile de protecție a datelor și interacțiunea dintre articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alte temeiuri legale. În plus, orientările prevăd recomandări cu privire la aplicabilitatea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în cazul regrupării serviciilor separate și al rezilierii contractului.

Avizul privind BCR-urile pentru Equinix, în temeiul articolului 64
CEPD a adoptat avizul pe baza proiectului de decizie cu privire la regulile corporatiste obligatorii pentru Equinix (BCR-uri), prezentat Comitetului de Biroul Comisarului pentru Informații al Regatului Unit (ICO). CEPD consideră că BCR-urile pentru Equinix conțin toate elementele obligatorii în temeiul articolul 47 din RGPD și al documentului de lucru WP256 rev01, precum și garanțiile adecvate.

Registrele cu numele pasagerilor (PNR)
CEPD a răspuns la scrisoarea adresată de Sophie in’t Veld, membru în Parlamentul European, cu privire la proiectul de acord PNR renegociat cu Canada și impactul acestuia asupra altor acorduri PNR. În răspunsul său, CEPD constată că proiectul de acord nu a fost încă transmis Comitetului, însă CEPD este pregătit să emită un aviz. Răspunsul se referă și la o scrisoare anterioară trimisă Comisiei Europene de Grupul de Lucru „Articolul 29” (WP 29), în urma avizului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la primul proiect de acord PNR cu Canada.

Răspunsul adresat Grupului de Lucru pentru sport din cadrul Consiliului privind Codul antidoping (WADA)
CEPD a răspuns la solicitarea Grupului de Lucru pentru sport din cadrul Consiliului privind procesul de revizuire în curs a Codului mondial antidoping în sport. În scrisoarea sa, Comitetul readuce în atenție două avize WP29 privind versiunile anterioare ale Codului WADA. Scrisoarea subliniază faptul că s-au făcut progrese în ceea ce privește garanțiile oferite de noua versiune a codului și normele aferente cu privire la protecția vieții private și a datelor, dar că încă există preocupări importante.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.