Európai Adatvédelmi Testület – Tizennegyedik plenáris ülés

10 October 2019 EDPB

Brüsszel, október 10. – Az EGT adatvédelmi hatóságai és az európai adatvédelmi biztos által alkotott Európai Adatvédelmi Testület tizennegyedik plenáris ülésére október 8-án és 9-én került sor. A plenáris ülésen számos témát megvitattak.

Iránymutatások a szerződéseken alapuló online szolgáltatások feldolgozásának jogalapjáról (6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások terén való alkalmazására és hatályára vonatkozó iránymutatások végleges változatát. Nyilvános konzultációt követően pontosítások kerültek a szövegbe. Iránymutatásaiban a Testület általános észrevételeket tesz az adatvédelmi elvekre és a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának más jogalapokkal való kölcsönhatására vonatkozóan. Emellett az iránymutatások útmutatással szolgálnak a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának a különálló szolgáltatások összekapcsolása és a szerződés felmondása tekintetében való alkalmazhatóságára vonatkozóan.

Az Equinix kötelező erejű vállalati szabályokról szóló 64. cikk szerinti vélemény
Az Európai Adatvédelmi Testület véleményt fogadott el az Equinix kötelező erejű vállalati szabályokra vonatkozó határozattervezetről, amelyet az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala (ICO) nyújtott be a Testülethez. Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye szerint az Equinix kötelező erejű vállalati szabályok tartalmazzák az általános adatvédelmi rendelet 47. cikkében és a WP256 rev01. dokumentumban előírt valamennyi elemet, valamint a megfelelő biztosítékokat.

Utasnyilvántartási adatállományok (PNR)
Az Európai Adatvédelmi Testület Sophie in’t Veld európai parlamenti képviselőnek a Kanadával újratárgyalt PNR-megállapodástervezetről és annak más PNR-megállapodásokra gyakorolt hatásáról szóló levelére választ fogadott el. Válaszában az Európai Adatvédelmi Testület megjegyzi, hogy a megállapodástervezetet még nem osztották meg a Testülettel, de az Európai Adatvédelmi Testület készen áll arra, hogy véleményt adjon ki. A levél hivatkozik továbbá egy korábbi levélre, amelyet a 29. cikk szerinti munkacsoport (WP29) küldött az Európai Bizottságnak azt követően, hogy az Európai Bíróság véleményt adott ki a Kanadával kötendő PNR-megállapodás első tervezetéről.

Válasz a Tanács sporttal foglalkozó munkacsoportjának doppingellenes kódexére (WADA)
Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta a Tanács sporttal foglalkozó munkacsoportjának a Nemzetközi Doppingellenes Kódex folyamatban lévő felülvizsgálatára vonatkozó kérésére adott válaszát. Levelében a Testület emlékeztet a 29. cikk szerinti munkacsoportnak a WADA-kódex korábbi változatairól szóló két véleményére. A levél rámutat arra, hogy előrelépés történt a kódex és szabványai új változata által a magánélet és az adatvédelem tekintetében nyújtott biztosítékok tekintetében, de néhány fontos aggály továbbra is fennáll.

Megjegyzések a szerkesztőknek:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.