Europski odbor za zaštitu podataka - 14. plenarna sjednica

10 October 2019 EDPB

Bruxelles, 10. listopada - dana 8. i 9. listopada nadležna tijela EGP-a za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka, okupljeni u Europskom odboru za zaštitu podataka sastali su se na 14. plenarnoj sjednici. Tijekom plenarne sjednice razmatran je širok raspon tema.

Smjernice o zakonitoj osnovi za obradu mrežnih usluga na temelju ugovora (čl. 6. st. 1, t. (b))
Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) usvojio je konačnu verziju smjernica o opsegu i primjeni članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u kontekstu usluga informacijskog društva. Nakon javne rasprave u tekst su dodane točke pojašnjenja. U smjernicama Odbor navodi opća opažanja o načelima zaštite podataka i primjeni članka 6. stavka 1. točke (b) zajedno s drugim pravnim osnovama. Nadalje, smjernice sadrže upute o primjenjivosti članka 6. stavka 1. točke (b) u slučaju spajanja zasebnih usluga i raskida ugovora.

Članak 64. - mišljenje o obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Equinix
EDPB je donio svoje mišljenje o nacrtu odluke o obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Equinix koju je Odboru podnio Ured povjerenika UK-a za informacije. Mišljenje je EDPB-a da obvezujuća korporativna pravila tvrtke Equinix sadrže sve elemente propisane člankom 47. GDPR-a i dokumentom WP256 rev01 kao i svu odgovarajuću zaštitu.

Evidencija podataka o putnicima
EDPB je usvojio odgovor na pismo zastupnice u Europskom parlamentu Sophie in’t Veld u pogledu ponovo ispregovaranog nacrta dogovora s Kanadom o evidenciji podataka o putnicima i posljedicama koje taj dogovor ima na druge evidencije podataka o putnicima. U svom je odgovoru EDPB naveo da nacrt dogovora još nije predstavljen Odboru, no da je EDPB spreman donijeti odluku o tom pitanju. U dopisu se nadalje upućuje na prethodni dopis koje je Europskoj komisiji poslala Radna skupina iz članka 29. (WP 29) nakon mišljenja Suda Europske unije o prvom nacrtu dogovora s Kanadom o evidenciji podataka o putnicima.

Odgovor Radnoj skupini Vijeća za sport o Svjetskom antidopinškom kodeksu (WADA)
EDPB je usvojio svoj odgovor na zahtjev Radne skupine Vijeća za sport o preispitivanju postupka Svjetskog antidopinškog kodeksa koji je u tijeku. U tom se dopisu Odbor poziva na dva mišljenja Radne skupine WP 29 i prethodne verzije kodeksa WADA. U dopisu se navodi da je u novoj verziji Kodeksa i njegovih standarda postignut napredak u pogledu zaštite privatnosti i podataka, no da i dalje postoji značajna zabrinutost oko nekih aspekata.

Napomena urednicima:
Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice EDPB-a podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu EDPB-a nakon tih provjera.