Euroopan tietosuojaneuvosto – neljästoista täysistunto

10 October 2019 EDPB

Bryssel, 10. lokakuuta – 8.–9. lokakuuta ETA-maiden tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat Euroopan tietosuojaneuvoston 14. täysistuntoon. Istunnossa käsiteltiin useita aiheita.

Ohjeistus sähköisten palvelujen tietosuojasta, kun käsittelyperusteena on sopimus (6 (1) (b) artikla)
Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi sähköisten palvelujen tietosuojaa koskevan ohjeen. Ohjeistus käsittelee tilanteita, joissa käsittelyperusteena on sopimus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä. Ohje on ollut julkisessa kuulemisessa, ja sitä on tarkennettu kuulemisesta saadun palautteen perusteella. Tietosuojaneuvosto esittää ohjeistuksessa yleisiä huomioita tietosuojaperiaatteista ja sopimuksen perusteella tehtävän käsittelyn suhteesta muihin laillisiin perusteisiin. Lisäksi ohje käsittelee tilanteita, joissa useita erillisiä palveluita yhdistetään tai sopimus puretaan.

Lausunto yritystä koskevista sitovista säännöistä (64 artikla)
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon Ison-Britannian tietosuojaviranomaisen (ICO) päätösluonnoksesta Equinixin yritystä koskeviksi sitoviksi säännöiksi. Euroopan tietosuojaneuvoston mukaan säännöt sisältävät kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan ja neuvoston ohjeistuksen mukaiset elementit ja asianmukaiset suojatoimet.

Lentomatkustajatiedot (PNR)
Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi vastauksen europarlamentaarikko Sophie in’t Veldin kirjeeseen, joka käsitteli uudelleen neuvoteltua PNR-sopimusta Kanadan kanssa ja sen vaikutusta muihin PNR-sopimuksiin. Vastauksessaan tietosuojaneuvosto toteaa, että sopimusluonnosta ei ole vielä hyväksytty, mutta siitä tullaan antamaan lausunto. Vastauksessa viitataan myös aiempaan kirjeeseen, jonka tietosuojaneuvoston edeltäjä, WP29-työryhmä, lähetti Euroopan komissiolle sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin oli antanut lausunnon Kanadan kanssa tehtävän PNR-sopimuksen ensimmäisestä luonnoksesta.

Maailman antidopingtoimiston (WADA) säännöstön uudelleenarviointi
Euroopan tietosuojaneuvosto laati vastauksen Maailman antidopingtoimiston (WADA) säännöstön uudelleenarviointiin. Vastauksessaan neuvosto viittaa kahteen WP29-työryhmän lausuntoon WADAn säännöstöstä ja toteaa, että säännöstön ja sen standardien uudessa versiossa on edistytty yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien suojalausekkeiden osalta. Joitakin merkittäviä ongelmia on kuitenkin vielä ratkaisematta.

Huomautus toimittajille:
Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aikana hyväksytyt asiakirjat käyvät läpi oikeudellisen, kielellisen ja muodollisen tarkistuksen, ja ne julkaistaan Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla näiden tarkistusten jälkeen.