ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB Video

Wednesday, 22 May, 2019
EDPB

1 year ago, the GDPR entered into application, but what has changed for you? Where can you go to address your data protection concerns? And what is the EDPB's role in all this?

The video below provides an answer to these questions in a nutshell: