Europos duomenų apsaugos valdyba

EDAV naujienos

2018

Generic press release icon
05 December 2018

Brussels, 5 December - On December 4th and 5th, the European Data Protection Authorities, assembled in the European Data Protection Board, met for their fifth plenary session. During the plenary a wide range of topics were discussed.
 
EU-Japan draft adequacy decision
The Board Members adopted an opinion on the EU-Japan draft adequacy decision, which the Board received from the European Commission in September 2018. The EDPB made its assessment on the basis of the documentation made available by the European Commission. The EDPB’s key objective was to assess whether the Commission has ensured sufficient guarantees are in place for an adequate level of data protection for individuals in the Japanese framework. It is important to recognise that the EDPB does not expect the Japanese legal framework to replicate European data protection law. The EDPB welcomes the efforts made by the European Commission and the Japanese PPC to increase convergence between the Japanese legal framework and the European one. The improvements brought in by the Supplementary Rules to bridge some of the differences between the two frameworks are very important and well received. However, following a careful analysis of the Commission’s draft adequacy decision as well as of the Japanese data protection framework, the EDPB notices that a number of concerns remain, such as the protection of personal data, transferred from the EU to Japan, throughout their whole life cycle. The EDPB recommends the European Commission to also address the requests for clarification made by the EDPB, to provide further evidence and explanations regarding the issues raised and to closely monitor the effective application.

The EDPB considers that the EU-Japan adequacy decision is of paramount importance. As the first adequacy decision since the entering into application of the General Data Protection Regulation (GDPR), it will set a precedent.

DPIA lists
The EDPB adopted opinions on the Data Protection Impact Assessment (DPIA) lists, submitted to the Board by Denmark, Croatia, Luxembourg and Slovenia. These lists form an important tool for the consistent application of the GDPR across the EEA. DPIA is a process to help identify and mitigate data protection risks that could affect the rights and freedoms of individuals. While in general the data controller needs to assess if a DPIA is required before engaging in the processing activity, national supervisory authorities shall establish and make a list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a data protection impact assessment. These four opinions follow the 22 opinions adopted during the September plenary, and will further contribute to establishing common criteria for DPIA lists across the EEA. The EDPB Chair, Andrea Jelinek said: “This process has been an excellent opportunity for the EDPB to test the possibilities and challenges of consistency in practice. The GDPR does not require full harmonisation or an 'EU list', but requires more consistency, which we have achieved in all of these opinions by agreeing on a common view.”

Guidelines on accreditation
The EDPB has adopted a revised version of the WP29 guidelines on accreditation, including a new annex. The draft guidelines were originally adopted by the WP29 and submitted for public consultation. The EDPB finalised the analysis and reached a conclusion on the final version. The aim of the guidelines is to provide guidance on how to interpret and implement the provisions of Article 43 of the GDPR. In particular, they aim to help Member States, supervisory authorities and national accreditation bodies establish a consistent and harmonised baseline for the accreditation of certification bodies that issue certification in accordance with the GDPR. The guidelines have now been completed by an annex providing guidance on the additional requirements for the accreditation of certification bodies to be established by the supervisory authorities. This annex will be subject to public consultation.

04 December 2018

On December 4 and 5, the European Data Protection Board's fifth plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Fifth Plenary

Generic press release image
19 November 2018

European Data Protection Board - Fourth Plenary session: EU-Japan draft adequacy decision, Clinical Trials Regulation and territorial scope.

Brussels, 19 November - On November 16th, the European Data Protection Authorities, assembled in the European Data Protection Board, met for their fourth plenary session. During the plenary a wide range of topics were discussed.

EU-Japan draft adequacy decision 

The Board Members discussed the state of play of the work of the EDPB on the EU-Japan draft adequacy decision, which the EDPB received from Commissioner Věra Jourová in September 2018. The Board reiterated the importance of guaranteeing the continuity and high level of protection for data transfers from the EU. 

EDPB to provide guidance on clinical trials Q&A on the interplay between the GDPR and the Clinical Trials Regulation

Following a consultation from the European Commission, the Board agreed on the attribution of a mandate for the provision of guidance on a Q&A, developed by the Commission, on the interplay between the GDPR and the Clinical Trials Regulation.

Guidelines on territorial scope

During the September plenary, the EDPB adopted new draft guidelines, which will help provide a common interpretation of the territorial scope of the GDPR and provide further clarification on the application of the GDPR in various situations, in particular where the data controller or processor is established outside of the EU, including on the designation of a representative. As the standard final legal checks prior to publication revealed that some items required further discussion, the EDPB decided to discuss the guidelines once more during the November plenary. These issues have now been fully addressed and the guidelines shall be soon published for public consultation.

16 November 2018

On November 16, the European Data Protection Board's fourth plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of fourth plenary

26 September 2018

Pranešimas spaudai

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV). Trečiasis plenarinis posėdis. ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektas, PDAV sąrašai, teritorinė taikymo sritis ir e. įrodymai.
Briuselis, rugsėjo 26 d. Rugsėjo 25–26 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos susirinko į trečiąjį EDAV plenarinį posėdį. Per plenarinį posėdį aptarti įvairūs klausimai.

ES ir Japonijos sprendimas dėl tinkamumo  
EDAV nariai aptarė ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektą, kurį jiems pateikė Komisijos narė Věra Jourová, prašydama išreikšti savo nuomonę dėl jo. EDAV šis sprendimo projektas bus išsamiai apsvarstytas. EDAV būtinai atsižvelgs į įvairius sprendimo dėl tinkamumo projekto poveikio aspektus, taip pat į būtinybę apsaugoti asmens duomenis ES.

PDAV sąrašai
EDAV pasiekė susitarimą dėl 22 nuomonių, kuriose nustatyti bendrieji kriterijai, pagal kuriuos turi būti sudaromi poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąrašai, ir jas priėmė. Šie sąrašai yra svarbi priemonė, kuria užtikrinama, kad visoje ES būtų nuosekliai taikomas BDAR. PDAV – tai procedūra, padedanti nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos riziką, kuri galėtų paveikti asmenų teises ir laisves. Siekiant aiškiau nustatyti, kokiais duomenų tvarkymo atvejais reikia atlikti PDAV, nacionalinių priežiūros institucijų prašoma sudaryti ir paskelbti veiklos rūšių, kurios gali kelti didelę riziką, sąrašus. EDAV gavo 22 nacionalinius sąrašus, kuriuose iš viso nurodyta 260 duomenų tvarkymo atvejų. EDAV Pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Valdybos nariams ir EDAV sekretoriatui teko atlikti milžinišką darbą – išnagrinėti visus šiuos sąrašus ir nustatyti bendrus kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama, kada reikia atlikti PDAV, o kada ne. Tai suteikė EDAV puikią progą praktiškai patikrinti nuoseklumo užtikrinimo galimybes ir problemas. BDAR nėra nustatyta, kad privaloma visiškai suderinti atitinkamas nuostatas ar sudaryti bendrą ES sąrašą, tačiau jame raginama geriau užtikrinti nuoseklumą – to mes ir pasiekėme šiose 22 nuomonėse susitardami dėl bendrų principų“.
22 nuomonės dėl PDAV sąrašų parengtos remiantis BDAR 35 straipsnio 6 dalimi ir 35 straipsnio 4 dalimi, ir atitinka anksčiau pagal 29 straipsnį sudarytos darbo grupės pateiktas gaires.

Gairės dėl teritorinės taikymo srities
EDAV priėmė naujų gairių projektą.  Gairės padės vienodai aiškinti BDAR teritorinę taikymo sritį, taip pat jose išsamiau išaiškintas BDAR taikymas įvairiose situacijose, ypač tais atvejais, kai duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra ne ES teritorijoje, taip pat aptarti atstovo paskyrimo klausimai. Dėl šių gairių bus rengiamos viešosios konsultacijos.

E. įrodymai
EDAV priėmė nuomonę dėl naujojo Elektroninių įrodymų reglamento, kurio pasiūlymą Europos Komisija pateikė 2018 m. balandžio mėn. EDAV pabrėžė, kad siūlomomis naujomis elektroninių įrodymų rinkimo taisyklėmis turėtų būti pakankamai apsaugomos asmenų teisės į duomenų apsaugą ir kad jas reikėtų labiau suderinti su ES duomenų apsaugos teise.

Plenary generic picture
25 September 2018

On September 25 and 26, the European Data Protection Board's third plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Third Plenary

23 August 2018

The General Data Protection Regulation five months on

Initiatives in the EU and international perspectives

25 October 2018

Rue de la Loi 170

2:30 pm

Side event by EDPS and EDPB

Registration closed

Welcome from Giovanni Buttarelli, European Data Protection Supervisor

Introduction by Andrea Jelinek, Chair European Data Protection Board

Part 1    Initiatives in the EU - a new quality of cooperation

 • Helen Dixon, Irish Data Protection Commissioner

 • Cristina Angela Gulisano, Director Danish Data Protection Agency

 • Isabelle Vereecken, Head of the EDPB Secretariat

 • Questions by moderator to 3 panelists

At 3:15 PM:

 • Keynote: Catherine De Bolle, Executive Director of Europol, The broader framework for EU data protection: a law enforcement perspective – TBC

 • Comments by the audience and questions to EDPB Members

  BREAK

  At 4:00 PM:

 • Keynote: Koen Lenaerts, President European Court of Justice - Accountability in a digitalized world: the Court’s role in enhancing data protection in the European Union

Part 2   International perspectives and cross-border cooperation

 • Bruno Gencarelli, Head of the International Data Flows and Protection Unit, European Commission

 • Professor Masao Horibe, Chairman Personal Information Protection Commission Japan 

 • Professor Danilo Doneda Instituto Brasiliense de Direito Público 

 • Felipe Harboe, Senator of the Republic of Chile

 • Ludmila Georgieva, Co-Chair HWP Cyber Issues, Co-Chair DAPIX (Data Protection), Perm Rep Austria

 • Joan Antokol, Managing partner, Park Legal LLC
 • Florence Raynal, Deputy Director, Head of the Department of European and International Affairs, CNIL
 • Questions by the moderator to the 5 panelists

 • Comments by the audience and questions to the panel

 • Wrap-up

   

Generic image
20 July 2018

Brussels, 19 July – An important innovation of the General Data Protection Regulation (GDPR) is the new way in which the supervisory authorities of the Member States closely cooperate to ensure a consistent application as well as a consistent protection of individuals throughout the EU.

During its second plenary meeting on 4 and 5 July the EDPB discussed the consistency and the cooperation systems, sharing first experiences on the functioning of the One-Stop Shop mechanism, the performance of the Internal Market Information System (IMI), the challenges the authorities are facing and the type of questions received since 25 May. Most data protection authorities reported a substantial increase in complaints received. The first cross-border cases were initiated in IMI on 25 May. Currently, around 100 cross-border cases in IMI are under investigation.

The EDPB Chair Andrea Jelinek said: “Despite the sharp increase in the number of cases in the last month, the Members of the EDPB report that the workload is manageable for the moment, in large part thanks to a thorough preparation in the past two years by the Article 29 Data Protection Working Party. However, we should only expect the first results of the new procedures to deal with cross-border cases in a few months from now. To handle complaints lead supervisory authorities will have to carry out investigations, observe procedural rules, and coordinate and share information with other supervisory authorities. The GDPR sets specific deadlines for each phase of the procedure. All of this takes time. During this time, complainants are entitled to be kept informed on the state of play of a case. The GDPR does not offer a quick fix in case of a complaint but we are confident the procedures detailing the way in which the authorities work together are robust and efficient.”

Generic press release pictures
05 July 2018

Briuselis, 2018 m. liepos 5 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos, priklausančios Europos duomenų apsaugos valdybai (EDAV), liepos 4–5 d. susitiko antrajame EDAV plenariniame posėdyje. Jame Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos apžvelgė įvairias temas.
 
Bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo procedūros. Dabartinė padėtis
EDAV aptarė nuoseklumo užtikrinimo ir bendradarbiavimo mechanizmus, dalijosi vieno langelio sistemos bei Vidaus rinkos informacinės sistemos, veikianti kaip IT platforma, kurioje dalijamasi informacija apie tarpvalstybinius klausimus, taikymo patirtimi, taip pat aptarė institucijų uždavinius ir nuo gegužės 25 d. gautus klausimus. Dauguma duomenų apsaugos priežiūros institucijų pranešė gavusios gerokai daugiau skundų. Pirmosios skundų nagrinėjimo procedūros Vidaus rinkos informacinėje sistemoje pradėtos gegužės 25 d. Šiuo metu minėtoje sistemoje nagrinėjama maždaug 30 tarpvalstybinių skundų. EDAV pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Nors pastarąjį mėnesį bylų gerokai padaugėjo, EDAV nariai praneša, kad šiuo metu darbo krūvis įveikiamas, daugiausia dėl per pastaruosius dvejus metus 29 straipsnio darbo grupės atlikto išsamaus parengiamojo darbo. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) skundo atveju neužtikrina greito sprendimo, tačiau esame tikri, kad procedūrų aprašai, kuriuose išsamiai išdėstyta, kaip institucijos bendradarbiauja pagal nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, yra patikimi ir veiksmingi.“
 
ICANN
EDAV savo pirmininkės vardu priėmė raštą Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijai (ICANN), kuriame pateikė gaires, kad ICANN galėtų užtikrinti BDAR reikalavimus atitinkantį susipažinimo su asmens duomenimis, tvarkomais bazėje WHOIS, modelį.
Rašte nagrinėjami tikslo nustatymo, visų WHOIS duomenų rinkimo, juridinių asmenų registravimo, prieigos prie neviešųjų WHOIS duomenų registravimo, duomenų saugojimo ir elgesio kodeksų bei akreditavimo klausimai.
EDAV pirmtakė, 29 straipsnio darbo grupė, nuo 2003 m. ICANN teikė gaires, kaip užtikrinti, kad WHOIS atitiktų Europos duomenų apsaugos teisės aktus.
EDAV tikisi, kad ICANN parengs ir įgyvendins tokį WHOIS modelį, pagal kurį atitinkami suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, galės teisėtai naudotis registruotų naudotojų asmens duomenimis, laikydamiesi BDAR nuostatų, ir šie duomenys nebus skelbiami neribotai.
 
Antroji mokėjimo paslaugų direktyva
EDAV savo pirmininkės vardu priėmė raštą EP narei Sophie in’t Veld dėl peržiūrėtos Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos. Atsakyme Sophie in’t Veld EDAV pateikė daugiau informacijos apie vadinamuosius tylinčiųjų šalių duomenis (angl. „silent party data“), pateikiamus duomenų teikėjų, kurie yra trečiosios šalys, sutikimo išreiškimo arba atšaukimo procedūras, techninius reguliavimo standartus, bankų ir Europos Komisijos, EDAV bei 29 straipsnio darbo grupės bendradarbiavimą, taip pat apie tai, ką dar reikia padaryti, kad būtų pašalintos likusios duomenų apsaugos spragos.
 
Privatumo skydas
JAV ombudsmenė, atsakinga už nacionalinių saugumo skundų nagrinėjimą pagal privatumo skydo sistemą, ambasadorė Judith Garber buvo pakviesta į EDAV plenarinį posėdį, kad pasidalytų nuomonėmis su valdybos nariais. EDAV domino susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos JAV pateikė jos pirmtakė 29 straipsnio darbo grupė, dėl nuolatinio ombudsmeno skyrimo, oficialaus Privatumo ir pilietinių laisvių priežiūros valdybos narių skyrimo, papildomos informacijos apie ombudsmeno mechanizmą nebuvimo ir informacijos apie procedūrines taisykles išslaptinimo, visų pirma dėl ombudsmeno bendravimo su žvalgybos tarnybomis.
 
EDAV pažymėjo, kad susitikimas su ombudsmene buvo įdomus ir kolegialus, tačiau galutinių atsakymų į minėtus susirūpinimą keliančius klausimus negauta ir šiems klausimams bus teikiama pirmenybė Antrosios metinės peržiūros (planuojamos 2018 m. spalio mėn.) darbotvarkėje. Be to, EDAV ragina JAV valdžios institucijas pateikti papildomų įrodymų, kad būtų galima išspręsti minėtus klausimus. Galiausiai EDAV pažymi, kad Europos Teisingumo Teismas tuos pačius klausimus spręs jau nagrinėjamose bylose. EDAV siūlo pateikti savo nuomonę šiose bylose, jei to paprašytų Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Generic image for fintech
05 July 2018

The EDPB adopted a letter on behalf of the EDPB Chair addressed to Sophie in’t Veld MEP regarding the revised Payments Services Directive (PSD2 Directive). In its reply to Sophie in’t Veld the EDPB sheds further light on ‘silent party data’ by Third Party Providers, the procedures with regard to giving and withdrawing consent, the Regulatory Technical Standards, the cooperation between banks and the European Commission, EDPS and WP29 and what remains to be done to close any remaining data protection gaps.

ICANN generic letter image
05 July 2018

The EDPB adopted a letter on behalf of the EDPB Chair addressed to the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), providing guidance to enable ICANN to develop a GDPR-compliant model for access to personal data processed in the context of WHOIS.

The letter addresses the issues of purpose specification, collection of “full WHOIS data”, registration of legal persons, logging of access to non-public WHOIS data, data retention and codes of conduct and accreditation.

The EDPB’s predecessor, WP29, has been offering guidance to ICANN on how to bring WHOIS in compliance with European data protection law since 2003.

The EDPB expects ICANN to develop and implement a WHOIS model which will enable legitimate uses by relevant stakeholders, such as law enforcement, of personal data concerning registrants in compliance with the GDPR, without leading to an unlimited publication of those data.

Generic image of plenary
04 July 2018

On 4 and 5 July the second plenary of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. Please consult the agenda for more information.

Generic IMI Picture
27 June 2018

It has been just a month ago that the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into application, the long awaited revamp of the EU’s data protection rules. Under the GDPR, the supervisory authorities of the Member States closely cooperate to ensure a consistent application of the GDPR throughout the European Union, as well as consistent protection of individuals. They assist each other and coordinate decision-making in these cross-border data protection cases. Via the so-called consistency mechanism the European Data Protection Board issues opinions and takes binding decisions to arbitrate different positions on cross border cases between national data protection authorities.

IMI (Internal Market Information System) was chosen as the IT platform to support cooperation and consistency procedures under the GDPR. IMI helps public authorities across the EU to cooperate and exchange information. The GDPR is the 13th legal area supported by the system.

IMI has been developed by the European Commission’s DG GROW and was adapted to cater for the needs of the GDPR, in close cooperation with the Secretariat of the European Data Protection Board and the national supervisory authorities.

On 25 May, the first case was initiated in IMI, and shortly afterwards the supervisory authorities started to cooperate via the system. Currently, more than 30 cross-border cases are under investigation.

14 IMI modules, 19 forms and more than 10.000 data fields were put in place to address the needs of data protection authorities and the GDPR procedures. 

Generic picture derogation guidelines
30 May 2018

During its first plenary meeting, the EDPB adopted the final version of the Guidelines on derogations applicable to international transfers (art 49). The Article 29 Working Party conducted a public consultation on a draft of these guidelines. The EDPB took into consideration the replies received and integrated the appropriate changes into the adopted version. 

Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679

Generic picture certification guidelines
30 May 2018

During its first plenary meeting, the EDPB adopted a draft version of the Guidelines on certification. A public consultation is available for 6 weeks. If you are interested to contribute, please go to the “Public Consultations” section of our website or click the link bellow:

Public consultation: Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679

Generic picture
28 May 2018

Per pirmąjį plenarinį posėdį gegužės 25 d. Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė pareiškimą dėl E. privatumo reglamento peržiūros ir jo poveikio asmenų pranešimų privatumo ir konfidencialumo apsaugai.

Šiame pareiškime, be kita ko, raginama skubiai priimti naują E. privatumo reglamentą ir pateikiama keletas pasiūlymų dėl tam tikrų konkrečių klausimų, susijusių su teisės aktų leidėjų siūlomais pakeitimais.

Pareiškimas dėl e. privatumo apsaugos

Generic picture Icann
27 May 2018

Gegužės 25 d. surengtame pirmajame savo plenariniame posėdyje Europos duomenų apsaugos valdyba pritarė 29 straipsnio darbo grupės pareiškimui dėl ICANN/WHOIS.

29 straipsnio darbo grupės pareiškimas dėl WHOIS

„29 straipsnio darbo grupė pripažįsta svarbias WHOIS paslaugos funkcijas. 
 
29 straipsnio darbo grupė nuo 2003 m. ICANN teikė pasiūlymus, kaip pasiekti, kad WHOIS atitiktų Europos duomenų apsaugos teisės aktus (žr. 29 straipsnio darbo grupės 2003 m. nuomonę). ICANN pasirengimo laikytis BDAR nuostatų procesas oficialiai pradėtas 2017 m. ir tai gali būti viena iš priežasčių, dėl kurių suinteresuotiesiems subjektams kelia susirūpinimą tai, kad 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti BDAR.
 
Pagal BDAR nei nacionalinėms priežiūros institucijoms, nei Europos duomenų apsaugos valdybai (2018 m. gegužės 25 d. 29 straipsnio darbo grupė tampa Europos duomenų apsaugos valdyba) neleidžiama duomenų valdytojams paskelbti vykdymo moratoriumo. Duomenų apsauga yra viena pagrindinių asmenų teisių ir jie gali teikti skundus savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai, jeigu mano, kad pažeistos jų teisės pagal BDAR. 
 
Tačiau duomenų apsaugos institucijos, gavusios tokius skundus ir spręsdamos, kokių reglamentavimo priemonių dėl to reikėtų imtis, gali atsižvelgti į priemones, kurių jau imtasi arba kurios jau yra įgyvendinamos.

Kaip nurodyta ankstesnėje korespondencijoje su ICANN (įskaitant 2017 d. gruodžio mėn. raštą ir 2018 m. balandžio mėn. raštą), 29 straipsnio darbo grupė tikisi, kad ICANN parengs ir įgyvendins tokį WHOIS modelį, pagal kurį atitinkami suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, galės teisėtai naudotis registruotų naudotojų asmens duomenimis, laikydamiesi BDAR nuostatų, tačiau šie duomenys nebus skelbiami neribotai.

29 straipsnio darbo grupė pripažįsta pastarojo meto ICANN pastangas siekiant užtikrinti, kad WHOIS sistema atitiktų reikalavimus. 29 straipsnio darbo grupė toliau atidžiai stebės ICANN daromą pažangą, o jos nariai gali toliau bendradarbiauti su ICANN siekdami užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į ES duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytus teisinius reikalavimus.

Generic picture Plenary
25 May 2018

On 25 May 2018, the greatly anticipated General Data Protection Regulation (GDPR) entered into application and its pre-decessor Directive 95/46/EC was repealed. On that date, the Article 29 Working Party, the body bringing together the independent data protection authorities, ceased to exist and was replaced by a new body: the European Data Protection Board or EDPB.

The Board is composed of the heads of national supervisory authorities and the European Data Protection Supervisor (EDPS). The Board also includes a representative of the European Commission who, however, does not have a right to vote.

The Board’s primary role is to safeguard the consistent application of the GDPR, but it has additional competences. It advises the European Commission on, for example, the level of data protection offered by third countries. In addition, the Board promotes cooperation between the national supervisory authorities and plays a role in conciliation procedures for disputes between national supervisory authorities. In exercising its powers, the Board issues guidelines, recommendations and statements of best practice on myriad topics.

During its first plenary meeting on 25 May the Board elected its Chair and two Vice-Chairs. The EDPB Chair will lead the Board for the coming five years and will exert an important influence on data protection in Europe and beyond. The Chair’s role will be crucial for the success and effectiveness of the GDPR.

Generic picture Press release
25 May 2018

Transparency and awareness are two core principles of the Board. Therefore, following the first plenary meeting of the Board, the newly elected EDPB Chair will hold a press conference on 25 May at 12.30 in the Brussels Press Club (Rue Froissart 95, Brussels). The press conference will be broadcast in EbS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2 

Generic picture Secretariat
25 May 2018

The European Data Protection Board needs to rely on an effective Secretariat to be able to effectively accomplish all the tasks it is required to carry out under the GDPR. The EDPB Secretariat is composed of legal experts, communication and IT officers and administrative staff.

This brand-new team has worked hard to make the launch of the EDPB possible.  They will, without a doubt, have busy months ahead to organise the meetings of the Board and answer questions on the Board’s tasks and responsibilities.   

 

Generic picture Press release
25 May 2018

Briuselis, gegužės 25 d. Šiandien Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) surengė pirmąjį plenarinį posėdį. Ši nauja, nepriklausoma Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo institucija, turinti juridinio asmens statusą, įsteigta Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), kuris pradedamas taikyti šiandien. EDAV, kuri pakeičia 29 straipsnio darbo grupę, suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir valstybių narių priežiūros institucijoms galimybę drauge užtikrinti nuoseklų BDAR taikymą visoje ES ir nuoseklią asmenų apsaugą. Be to, EDAV prižiūri, kaip įgyvendinama Direktyva dėl duomenų apsaugos teisėsaugos srityje.

Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkė Andrea Jelinek: „Šiuo labai lauktu teisės aktu fiziniams asmenims suteikiamos didesnės jų asmens duomenų kontrolės galimybės ir nustatomas bendras taisyklių rinkinys, taikomas visiems, kas Europos Sąjungoje tvarko fizinių asmenų duomenis. Pasaulyje, kuriame duomenys yra lyg valiuta, į fizinių asmenų teises dažnai buvo žiūrima pro pirštus arba jų net visai nepaisoma. Neturėtume pamiršti, kad asmens duomenys neatskiriami nuo žmogaus. Esu įsitikinusi, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas fiziniams asmenims ir priežiūros institucijoms suteikia galimybę veiksmingai apsaugoti šią pagrindinę teisę ir ja naudotis.

Naujausi duomenų apsaugos reikalavimai dažnai būdavo susiaurinami iki rizikos gauti didelę baudą, tačiau BDAR gali daugiau. Šiuo reglamentu asmenų teisės iškeliamos į pirmą vietą ir ES duomenų apsaugos taisyklės patobulinamos taip, kad būtų veiksmingos ir parengtos ateičiai. Europoje verslo veiklą vykdančioms įmonėms BDAR taip pat bus naudingas, nes juo suteikiamas teisinis aiškumas ir tampa lengviau veikti vidaus rinkoje. Be to, BDAR nuostatų laikymasis turės teigiamą poveikį įmonių reputacijai. Duomenimis grindžiamoje mūsų ekonomikoje gero vardo galima netekti per kelias dienas, jeigu žmonės praras tikėjimą tuo, kad įmonė kruopščiai tvarko jų duomenis.“

Baigdama Andrea Jelinek pabrėžė BDAR sėkmei užtikrinti būtino bendradarbiavimo svarbą: „Labai svarbu, kad Europos duomenų apsaugos valdyba vieningai siektų užtikrinti aukšto lygio ir nuoseklią asmenų duomenų apsaugą bet kurioje ES vietoje. Taip pat skatinsime visuomenę domėtis duomenų apsaugos teisėmis. Europos duomenų apsaugos valdyba yra nauja ES institucija, veikianti pagal naują valdymo ir koordinavimo modelį ir turinti įgaliojimus priimti privalomus sprendimus. Taip galėsime veiksmingai atlikti savo užduotis ir teikti gaires svarbiausiais BDAR klausimais.“

BDAR yra naujas ES teisės aktas, kuriuo griežtinama asmenų ir organizacijų naudojimosi asmens duomenimis ir dalijimosi jais kontrolė. Jis taip pat taikomas ir ne Europos organizacijoms, kurių tikslinė veiklos grupė yra ES piliečiai arba kurios stebi jų elgseną. BDAR pakeičiama 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyva, priimta tada, kai internetas dar tik buvo pradedamas plėtoti. Daugybė įvairiausių nacionalinių teisės aktų pakeičiami vienu ES reglamentu, kuriuo siekiama, kad organizacijos būtų atskaitingesnės, asmenims būtų suteikta daugiau galimybių kontroliuoti savo duomenis ir būtų padidintas teisinis aiškumas įmonėms, todėl būtų skatinamos inovacijos ir tolesnė bendrosios skaitmeninės rinkos plėtra. 

Generic picture MoU
25 May 2018

Per pirmąjį Europos duomenų apsaugos valdybos plenarinį posėdį Europos duomenų apsaugos valdyba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pasirašė susitarimo memorandumą. Šiame susitarimo memorandume apibrėžtas būsimas Europos duomenų apsaugos valdybos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas.

Susitarimo memorandumas

generic picture guidelines
25 May 2018

During its first plenary meeting the European Data Protection Board endorsed the GDPR related WP29 Guidelines(Corrigendum: In document nr 8 reference to the WP 259 has been replaced by the correct WP 244).

Generic picture Cocktail
24 May 2018

A new regulation and a new EU Body need to be celebrated! To do so, a cocktail reception took place on the 24th of May. Within the beautiful venue of the Bibliotheque Solvay in Brussels, Commissioner Vera Jourova, Jan Philipp Albrecht MEP, European Data Protection Supervisor Giovanni Buttarelli and WP29 Chair Andrea Jelinek held speeches looking back at the coming into application of the GDPR and the challenges ahead. Many of those who played an active role in the negotiations of the GDPR were present and proud to see the achievement of such a long process.