Sporočilo za medije – Tretje plenarno zasedanje: osnutek sklepa o ustreznosti EU-Japonska, seznami ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov, ozemeljska veljavnost in elektronski dokazi

26 September 2018 EDPB

Sporočilo za medije

Evropski odbor za varstvo podatkov – tretje plenarno zasedanje: osnutek sklepa o ustreznosti EU-Japonska, seznami ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov, ozemeljska veljavnost in elektronski dokazi
Bruselj, 26. september – 25. in 26. septembra so se evropski organi za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, sestali na tretjem plenarnem zasedanju, na katerem so potekale razprave o številnih temah.

Sklep o ustreznosti EU-Japonska  
Člani odbora so razpravljali o osnutku sklepa o ustreznosti EU-Japonska, ki jim ga je posredovala komisarka Věra Jourová, da bi izdali svoje mnenje o njem. Odbor bo osnutek sklepa zdaj temeljito preučil. Odločen je, da bo upošteval širino učinka osnutka sklepa o ustreznosti ter potrebo po varstvu osebnih podatkov v EU.  

Seznami ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov
Evropski odbor za varstvo podatkov je pripravil in sprejel 22 mnenj, ki določajo skupna merila za sezname ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov (ang. Data Protection Impact Assessment ali DPIA). Ti seznami so pomembno orodje za dosledno uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov po vsej EU. Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov je postopek, ki pomaga pri opredeljevanju in zmanjševanju tveganj na področju varstva podatkov, ki bi lahko vplivala na pravice in svoboščine posameznikov. Za pomoč pri razjasnitvi vrst obdelave podatkov, ki bi lahko zahtevale oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov, nacionalni nadzorni organi na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov določijo in objavijo sezname vrst obdelave, ki bi najverjetneje povzročile veliko tveganje. Odbor je prejel 22 nacionalnih seznamov s skupno 260 različnimi vrstami obdelave. Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je dejala: „Preučitev vseh teh seznamov in določitev skupnih meril glede tega, kdaj je ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov potrebna in kdaj ne, je bila tako za člane kot tudi za sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov obsežna naloga, pa tudi odlična priložnost, da odbor preveri možnosti in izzive glede skladnosti v praksi. Splošna uredba o varstvu podatkov ne zahteva popolne uskladitve ali skupnega seznama na ravni EU, zahteva pa večjo doslednost, ki smo jo s temi 22 mnenji in dogovorom o skupnem stališču dosegli.“
22 mnenj o seznamih ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov temelji na členu 35(4) in 35(6) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Mnenja so skladna s predhodnimi smernicami, ki jih je pripravila Delovna skupina iz člena 29.

Smernice o ozemeljski veljavnosti
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel osnutek novih smernic, ki bodo zagotovile enotno razlago ozemeljske veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov in dodatno pojasnile njeno uporabo v različnih primerih, zlasti kadar ima upravljavec ali obdelovalec podatkov sedež zunaj EU, vključno z imenovanjem predstavnika. O smernicah bo potekalo javno posvetovanje.

Elektronski dokazi
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel mnenje o predlogu nove uredbe o elektronskih dokazih, ki ga je Evropska komisija predstavila aprila 2018. Odbor je poudaril, da bi morala predlagana nova pravila za zbiranje elektronskih dokazov v zadostni meri ščititi pravice posameznikov do varstva podatkov in biti bolj skladna z zakonodajo EU o varstvu podatkov.