Priopćenje za medije: Treća plenarna sjednica: nacrt odluke EU-a o primjerenosti u vezi s Japanom, popisi koji se odnose na procjene učinka na zaštitu podataka, teritorijalno područje primjene i elektronički dokazi.

26 September 2018 EDPB

Priopćenje za medije

Europski odbor za zaštitu podataka – treća plenarna sjednica: nacrt odluke EU-a o primjerenosti u vezi s Japanom, popisi koji se odnose na procjene učinka na zaštitu podataka, teritorijalno područje primjene i elektronički dokazi.
Bruxelles, 26. rujna. – Europska tijela za zaštitu podataka, okupljena u Europskom odboru za zaštitu podataka (EDPB), održala su 25. i 26. rujna treću plenarnu sjednicu, na kojoj se raspravljalo o širokom rasponu tema.

Odluka EU-a o primjerenosti u vezi s Japanom  
Članovi Odbora raspravljali su o nacrtu odluke EU-a o primjerenosti u vezi  s Japanom koji su primili od povjerenice Věre Jourove i o kojem su trebali dati svoje mišljenje. Odbor će detaljno preispitati nacrt odluke. Odbor će pritom voditi računa o širokom učinku nacrta odluke o primjerenosti te o potrebi za zaštitom osobnih podataka u EU-u.  

Popisi koji se odnose na procjene učinka na zaštitu podataka
EDPB je postigao dogovor o popisima koji se odnose na procjene učinka na zaštitu podataka te prihvatio 22 mišljenja kojima su utvrđeni zajednički kriteriji za njih. Ti su popisi važan alat za dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka u cijelom EU-u. Procjena učinka na zaštitu podataka postupak je kojim se pridonosi utvrđivanju i ublažavanju rizika za zaštitu podataka koji bi mogli utjecati na prava i slobode pojedinaca. Kako bi se razjasnilo za koje su vrste obrade potrebne procjene učinka na zaštitu podataka, Općom uredbom o zaštiti podataka pozivaju se nacionalna nadzorna tijela da izrade i objave popise vrsta operacija koje bi mogle dovesti do visokog rizika. Odbor je dobio 22 nacionalna popisa s ukupno 260 različitih vrsta obrade. Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek izjavila je: „Članovi Odbora te tajništvo EDPB-a uložili su ogroman trud kako bi pregledali sve popise i utvrdili zajedničke kriterije za pokretanje procjene učinka na zaštitu podataka. Bila je to odlična prilika da EDPB ispita mogućnosti te izazove u pogledu dosljednosti u praksi. Općom uredbom o zaštiti podataka ne zahtijeva se potpuno usklađivanje ili popis za cijeli EU, nego veća dosljednost, što smo postigli u tih 22 mišljenja dogovorom o zajedničkom stajalištu.”
Navedena 22 mišljenja o popisima procjene učinka na zaštitu podataka temelje se na članku 35. stavcima 4. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka te su u skladu s ranijim smjernicama koje je utvrdila Radna skupina iz članka 29.

Smjernice o teritorijalnom području primjene
EDPB je prihvatio novi nacrt smjernica kojima će se osigurati zajedničko tumačenje teritorijalnog područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka te dodatno pojasniti njezina primjena u različitim situacijama, posebno ako voditelj obrade podataka ili izvršitelj obrade imaju poslovni nastan izvan EU-a, među ostalim i kod imenovanja zastupnika. Smjernice će biti predmet javnog savjetovanja.

E-dokazi
EDPB je donio mišljenje o novoj Uredbi o e-dokazima koju je Europska komisija predložila u travnju 2018. Odbor je naglasio da bi se predloženim novim pravilima kojima se osigurava prikupljanje elektroničkih dokaza trebala u dovoljnoj mjeri zaštititi prava pojedinaca na zaštitu podataka te da bi trebala biti usklađenija sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka.