Európsky výbor pre ochranu údajov

Skontaktujte sa s nami

Kontaktné údaje

Poštová adresa: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adresa úradu: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-mail: edpb@edpb.europa.eu

Kontaktné údaje pre otázky tlače:

Informácie a komunikácia

Mobil: 0032 497 02 80 54

E-mail: greet.gysen@edpb.europa.eu