An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Déan teagmháil linn

Sonraí teagmhála

Seoladh poist: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Seoladh oifige: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Ríomhphost: edpb@edpb.europa.eu

Sonraí teagmhála le haghaidh ceisteanna ó na meáin:

Faisnéis agus Cumarsáid

GSM: 0032 497 02 80 54

Ríomhphost: greet.gysen@edpb.europa.eu