Европейски комитет за защита на данните

Контакт с нас

Данни за контакт

Адрес за кореспонденция: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Служебен адрес: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Ел. поща: edpb@edpb.europa.eu

Координати за връзка за представители на пресата:

Информация и комуникации

Тел: 0032 497 02 80 54

Ел. поща: greet.gysen@edpb.europa.eu