Euroopa Andmekaitsenõukogu

Career opportunities

Kes me oleme?

Sekretariaat toetab Euroopa Andmekaitsenõukogu analüütilise, haldusliku ja logistilise tasandi kaudu, sealhulgas seoses kommunikatsiooni, dokumentide ettevalmistamise ja koosolekute korraldamisega.

Praegu töötab sekretariaadis 10 inimest, kuid kavas on nii 2018. aastal kui ka edaspidi uusi töötajaid juurde võtta.

Mida me teeme?

Pakume sõbralikku töökeskkonda, vähe bürokraatiat, suurt otsustamisruumi ja väga vaheldusrikast tööd.

Meil on ambitsioonikasvõrdsete võimaluste strateegia, et saaksite teostada oma potentsiaali.

Meie ambitsioonikas õppe- ja arengukava toetab teie karjääri ja personaalsete oskuste arendamist.

Sekretariaadi töötajad võtab tööle Euroopa Andmekaitseinspektor. ELi institutsiooni töötajana saate kasutada kõiki eeliseid seoses teenistuskäigu, töölevõtmise, edutamise, töötasu ja hüvitistega, mis tulenevad personalieeskirjadest.

Kuidas me tööle võtame

Töölevõtmine toimub vaba ametikoha teate kaudu järgmistele ametikohtadele:

Ametnikud

Kui vabale ametikohale ei leita kedagi sisekonkursi korras, siis avaldame vaba ametikoha teate institutsioonisisese vaba ametikoha lehel, mis on intraneti kaudu ligipääsetav kõikidele Euroopa institutsioonidele.

Vaba ametikoht on avatud kõikidele Euroopa institutsioonidele. Kui kandidaat vastab kõigile kvalifikatsiooninõuetele, toimub institutsioonisisene üleminek.

Kuna sekretariaadi töötajatele kehtivad samad personalieeskirjad ja mobiilsuspoliitika kui kõikidele ELi institutsioonide töötajatele, võite sujuvalt üle kanda oma palgaastme, järgu, staaži ja kõik teenistuskäigu elemendid: meil töötades ei kaota te ühtegi oma õigust.

Lepingulised töötajad

Mõnikord võtame tööle andmekaitsespetsialiste ja teisi haldustöötajaid tähtajalise lepinguga („lepinguline töötaja“).

Lepingulisi töötajaid võtame tööle andmebaasi salvestatud kandidaatide loendist, järgides CAST valikumenetlust, mida korraldab Euroopa Personalivaliku Amet.

Lisaks kaalume spontaanseid taotlusi teatud andmekaitsespetsialistide, muude valdkondade ekspertide või haldustöö ametikohtadele.

Palun võtke ühendust: recruitment@edps.europa.eu, kui soovite saada lisateavet või esitada spontaanne taotlus. Kui soovite esitada taotluse, siis mainige, et taotlete kohta Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadis.

Riiklikud eksperdid

ELi liikmesriikide avaliku sektori asutuste töötajaid saadetakse vahel kindlaksmääratud perioodiks riiklike ekspertidena sekretariaati tööle.

Lähetatud riiklikud eksperdid omandavad ELi tasandil väärtusliku kogemuse, samas kui meie saame kasu nende erialaoskustest ja -kogemustest.

Kui on olemas lähetatud riikliku eksperdi vaba koht, võtame ühendust riiklike andmekaitseasutustega ja avame taotlusvooru.

Meid abistavad sobivate kandidaatide leidmisel ka Euroopa Liidu juures asuvad alalised esindused.

Kandidaadid EI saa otse programmis osalemist taotleda, vaid peavad seda tegema oma tööandja kaudu, kes jätkab neile töötasu maksmist kogu lähetuse jooksul.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendustsne@edps.europa.eu

Ajutised töötajad

Mõnikord võtame vajaduse järgi töötajaid tööle lühiajaliselt kuni kuueks kuuks. Teeme seda ajutiste töötajate agentuuride kaudu.

Õppepraktika

Meil on viiekuune praktikaprogramm, mis pakub ülikoolilõpetajatele võimalust rakendada õpingute ajal omandatud teadmisi ning omandada meie igapäevatöö praktilisi kogemusi.

Programm käivitatakse kaks korda aastas, oktoobrist ja märtsist ning tavaliselt võetakse kaks praktikanti korraga.

Piiratud eritingimustel võtame tasustamata lühiajalisele praktikale ka üliõpilasi ja doktoriõppes õppijaid.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust stage@edps.europa.eu.