Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Career opportunities

Kdo jsme

Sekretariát poskytuje sboru analytickou, administrativní a logistickou podporu, včetně komunikace, přípravy dokumentů a organizace zasedání.

Co nabízíme

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, malou byrokracii, vysokou míru samostatnosti a velmi rozmanitou práci.

Máme ambiciózní strategii v oblasti rovných příležitostí, která pomůže naplnit váš potenciál.

Naše ambiciózní politika učení a rozvoje podpoří vaše cíle v oblasti kariérního růstu a zlepší vaše osobní dovednosti.

Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci EIOÚ. Jakožto zaměstnanci instituce EU jsou vám k dispozici všechny příležitosti, pokud jde o kariérní postup, nábor, povýšení, plat a benefity stanovené ve služebním řádu.

Jak pracovníky přijímáme

Veškeré nábory se uskutečňují prostřednictvím zvláštních oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa pro tyto pozice:

Úředníci

Není-li volné pracovní místo obsazeno interně, zveřejňujeme oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na webové stránce interinstitucionálních oznámení výběrových řízení, která je přístupná z intranetu všech evropských institucí.

Volné pracovní místo je dostupné pro úředníky ze všech evropských institucí. Splňují-li uchazeči veškeré požadované kvalifikace, je možný přesun mezi institucemi.

Jelikož se na pracovníky sekretariátu vztahuje služební řád a jelikož využívají stejnou politiku mobility jako pracovníci ve větších institucích EU, můžete bez problémů změnit svou platovou třídu, stupeň, hodnostní zařazení a veškeré ostatní kariérní prvky: pokud pracujete pro nás, nepřicházíte o žádný ze svých nároků.

Smluvní zaměstnanci

Příležitostně přijímáme specialisty na ochranu údajů a jiné administrativní pracovníky na základě smluv na dobu určitou („smluvní zaměstnance“).

Smluvní zaměstnance přijímáme ze skupiny žadatelů (uvedených v databázi) na základě výběrového řízení nazývaného CAST, které organizuje Evropský úřad pro výběr personálu.

V případě určitých specialistů na ochranu údajů, odborníků v jiných oblastech či administrativních pozic však posoudíme i spontánní přihlášky.

Pokud chcete získat více informací nebo podat spontánní přihlášku, obraťte se na adresu recruitment@edps.europa.eu. Chcete-li podat žádost, uveďte, že se ucházíte o místo v sekretariátu sboru.

Národní odborníci

Do sekretariátu jsou někdy na určitou dobu vysláni národní odborníci z vnitrostátních subjektů veřejného sektoru v členských státech EU.

Vyslaní národní odborníci získají cenné zkušenosti na úrovni EU a umožňují, abychom využili jejich odborných dovedností a zkušeností.

Existuje-li vhodná příležitost pro vyslaného národního odborníka, kontaktujeme vnitrostátní úřady pro ochranu údajů s výzvou k podávání přihlášek.

Žádáme rovněž stálá zastoupení jednotlivých členských států při EU, aby nám pomohla najít vhodné kandidáty.

V případě tohoto programu NEMOHOU kandidáti podávat přihlášky přímo, nýbrž musí tak učinit prostřednictvím svého zaměstnavatele, který jim během vyslání i nadále vyplácí plat.

Pokud jde o více informací, obraťte se na adresu sne@edps.europa.eu.

Dočasní zaměstnanci

V případě potřeby zaměstnáváme pracovníky občas i krátkodobě, a to až na šest měsíců. Toto činíme prostřednictvím personálních agentur.

Stáže

Provádíme program pětiměsíčních stáží, který čerstvým absolventům vysokých škol umožňuje uplatnit znalosti získané během studia a získat praktické zkušenosti s naší každodenní činností.

Program běží dvakrát ročně, začíná v říjnu a březnu a obvykle jsou najednou přijati dva stážisté.

Na základě určitých omezených kritérií přijímáme vysokoškolské studenty a doktorandy také na krátké, neplacené stáže.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Hledáte-li více informací, obraťte se na adresu stage@edps.europa.eu.