Kdo smo?

Evropski odbor za varstvo podatkov je neodvisni evropski organ, ki prispeva k dosledni uporabi pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji in spodbuja sodelovanje med organi EU za varstvo podatkov. 

EVOP sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP). Nadzorni organi držav Efte, ki so del EGP, so prav tako člani v zvezi z zadevami, povezanimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov, nimajo pa pravice do glasovanja in izvolitve na mesto predsednika ali namestnika predsednika. Evropski odbor za varstvo podatkov je bil ustanovljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in ima svoj sedež v Bruslju. Evropska komisija in – glede na zadeve v zvezi s Splošno uvedbo o varstvu podatkov – tudi nadzorni organ Efte imata pravico udeležbe v dejavnostih in sestankih odbora, nimata pa glasovalne pravice.

Evropski odbor za varstvo podatkov ima sekretariat, ki ga zagotovi ENVP. Memorandum o soglasju določa pogoje sodelovanja med Evropskim odborom za varstvo podatkov in ENVP.

Predsedstvo
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Predsednik
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Namestnik predsednika
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Namestnik predsednika

Poslanstvo

Cilj Evropskega odbora za varstvo podatkov je zagotoviti dosledno uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije in evropske direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj.

Sprejmemo lahko splošne smernice za podrobnejšo opredelitev pogojev evropske zakonodaje o varstvu podatkov, s čimer svojim deležnikom zagotovimo dosledno razlago njihovih pravic in obveznosti.

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov smo pooblaščeni za sprejemanje zavezujočih odločitev v zvezi z nacionalnimi nadzornimi organi, da zagotovimo dosledno uporabo.

Delujemo v skladu s svojim pravilnikom in vodilnimi načeli.

 

Naloge in dolžnosti

Kaj lahko storimo:

 • zagotovimo splošna navodila (vključno s smernicami, priporočili in najboljšimi praksami) za pojasnitev pravnih določb;
 • svetujemo Evropski komisiji o vseh zadevah v zvezi z varstvom osebnih podatkov in novo predlagano zakonodajo Evropske unije;
 • pripravimo ugotovitve glede skladnosti v čezmejnih primerih varstva podatkov; ter
 • spodbujamo sodelovanje ter učinkovito izmenjavo informacij in najboljših praks med nacionalnimi nadzornimi organi.

Izdelamo tudi letno poročilo o naših dejavnostih, ki ga objavimo in pošljemo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

 

Vodilna načela

Naša vodilna načela so:

 • neodvisnost in nepristranskost;
 • dobro upravljanje, celovitost in dobro administrativno ravnanje;
 • kolegialnost;
 • sodelovanje;
 • preglednost;
 • učinkovitost in modernizacija;
 • proaktivnost.

Za več informacij glejte pravilnik Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Pristojnosti Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP)

EOVP je neodvisni organ EU s statusom pravne osebe, ki prispeva k dosledni uporabi pravil o varstvu podatkov po vsej EU in spodbuja sodelovanje med nadzornimi organi. Sestavljajo ga vodje nadzornih organov (SA) in evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) oziroma njihovi predstavniki. Namesto da bi se odzival na posamezne zahtevke, EOVP izdaja splošna navodila. 25. maja 2018 je EOVP potrdil navodila Delovne skupine iz člena 29 v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sl. EOVP pripravlja tudi dodatna navodila, ki so na voljo na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sl.

EOVP ne ponuja individualnih svetovalnih storitev. Posameznikom in organizacijam, ki želijo izvedeti več o zakonodaji na področju varovanja podatkov, svetujemo, naj pregledajo spletišče nadzornega organa v svoji državi.  (Za države članice EU: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sl.)