Cine suntem

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor. 

CEPD este compus din reprezentanții autorităților naționale pentru protecția datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). Autoritățile de supraveghere din statele SEE-AELS sunt, de asemenea, membre în ceea ce privește chestiunile RGPD și fără drept de a vota și de a fi alese în funcția de președinte sau de vicepreședinte. CEPD a fost înființat prin Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și are sediul la Bruxelles. Comisia Europeană și - pe probleme legate de RGPD - autoritatea de supraveghere a AELS au dreptul să participe, fără drept de vot, la activitățile și ședințele Comitetului.

EDPB are un Secretariat, care este asigurat de AEPD. Condițiile de cooperare între CEPD și AEPD sunt definite de un memorandum de înțelegere.

Președinție
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Președinte
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Vicepreședinte
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vicepreședinte

Misiune

CEPD își propune să asigure o aplicare consecventă la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului general privind protecția datelor și a Directivei europene privind protecția datelor în materie de aplicare a legii.

Putem adopta orientări generale pentru a clarifica termenii specifici legislației europene privind protecția datelor, oferind părților interesate o interpretare consecventă a drepturilor și obligațiilor acestora.

De asemenea, RGPD ne abilitează să adoptăm decizii cu caracter obligatoriu adresate autorităților naționale de supraveghere, pentru a asigura o aplicare consecventă.

Acționăm în conformitate cu propriul regulamentul de procedură și cu principiile noastre directoare.

 

Sarcini și atribuții

Suntem în măsură:

 • să oferim orientări generale (inclusiv ghiduri, recomandări și bune practici) pentru a clarifica legislația;
 • să oferim consiliere Comisiei Europene pe orice temă legată de protecția datelor cu caracter personal și cu privire la orice nouă legislație propusă la nivelul Uniunii Europene;
 • să adoptăm constatări privind coerența în cazuri transfrontaliere legate de protecția datelor; și
 • să promovăm cooperarea și schimbul eficient de informații și de bune practici între autoritățile naționale de supraveghere.

De asemenea, elaborăm un raport anual al activităților noastre, care este pus la dispoziția publicului și transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

 

Principii directoare

Principiile noastre directoare sunt:

 • Independență și imparțialitate
 • Bună guvernanță, integritate și bună administrare
 • Colegialitate
 • Cooperare
 • Transparență
 • Eficiență și modernizare
 • Proactivitate

Pentru informații suplimentare, puteți consulta regulamentul de procedură al CEPD.

Competențele Comitetului european pentru protecția datelor

Comitetul european pentru protecția datelor este un organism european independent cu personalitate juridică care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și promovează cooperarea între autoritățile de supraveghere. Comitetul european pentru protecția datelor este alcătuit din șefii autorităților de supraveghere și din șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) sau din reprezentanții acestora. În loc de a răspunde la cereri individuale specifice, Comitetul european pentru protecția datelor emite orientări generale. La 25 mai 2018, Comitetul european pentru protecția datelor a aprobat orientările privind Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) furnizate de Grupul de lucru instituit prin articolul 29 (GL29): https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_ro. De asemenea, Comitetul european pentru protecția datelor elaborează orientări suplimentare, disponibile la adresa: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_ro.

Comitetul european pentru protecția datelor nu oferă servicii de consultanță individuale. Vă atragem atenția că persoanele sau organizațiile care au întrebări legate de legislația privind protecția datelor sunt rugate să consulte site-ul autorității de supraveghere din țara în care își au domiciliul sau sediul. (Pentru statele membre ale UE: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_ro.)