Kas mes esame

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) yra nepriklausoma Europos institucija, kuri padeda užtikrinti nuoseklų duomenų apsaugos taisyklių taikymą visoje Europos Sąjungoje (ES) ir skatina ES duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimą. 

Europos duomenų apsaugos valdybą sudaro nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atstovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP). EEE narėmis esančių ELPA valstybių priežiūros institucijos taip pat yra narės (su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu susijusių klausimų atžvilgiu), tačiau jos neturi teisės balsuoti ir būti renkamos į pirmininko ar jo pavaduotojų pareigas. Europos duomenų apsaugos valdyba įsteigta Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir yra įsikūrusi Briuselyje. Europos Komisija (o su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu susijusiais klausimais – ir ELPA priežiūros institucija) turi teisę dalyvauti valdybos veikloje ir posėdžiuose be balsavimo teisės.

EDAV turi sekretoriatą, kurį jai skiria EDAPP. EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos nustatytos susitarimo memorandumu.

Pirmininkavimas
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Pirmininkas
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Pirmininko pavaduotojas
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Pirmininko pavaduotojas

Misija

EDAV siekia užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų nuosekliai taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Europos teisėsaugos direktyva.

Mes galime priimti bendrąsias gaires, kad išaiškintume Europos duomenų apsaugos teisės aktų sąlygas ir mūsų suinteresuotiesiems subjektams nuosekliai išdėstytume jų teises ir pareigas.

Be to, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu esame įgalioti priimti privalomus sprendimus nacionalinių priežiūros institucijų atžvilgiu ir taip užtikrinti nuoseklų reglamento taikymą.

Vykdydami savo veiklą vadovaujamės savo darbo tvarkos taisyklėmis ir pagrindiniais principais.

 

Funkcijos ir pareigos

Mes galime:

 • teikti bendrąsias gaires (įskaitant gaires, rekomendacijas ir gerąją patirtį), teisės aktams išaiškinti;
 • konsultuoti Europos Komisiją bet kokiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga ir naujais siūlomais teisės aktais ES;
 • priimti išvadas dėl nuoseklumo tarpvalstybiniais duomenų apsaugos atvejais;
 • skatinti nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir veiksmingus informacijos ir gerosios patirties mainus.

Be to, rengiame savo veiklos metinę ataskaitą, kuri skelbiama viešai ir siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

 

Pagrindiniai principai

Mūsų pagrindiniai principai yra šie:

 • nepriklausomumas ir nešališkumas,
 • geras valdymas, patikimumas ir geras administracinis elgesys,
 • kolegialumas,
 • bendradarbiavimas,
 • skaidrumas,
 • veiksmingumas ir šiuolaikiškumas,
 • iniciatyvumas.

Daugiau informacijos galima rasti EDAV darbo tvarkos taisyklėse.

 

EDPB competences

The EDPB is an independent European body with legal personality that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between supervisory authorities. The EDPB is composed of the heads of the Supervisory Authorities (SA) and the European Data Protection Supervisor (EDPS) or their representatives. Instead of answering specific, individual requests, the EDPB issues general guidance. On 25 May 2018, the EDPB has endorsed the guidance provided on the GDPR provided by WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. The EDPB is also developing additional guidance, available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_lt.

The EDPB does not provide individual consultancy services. Please note that individuals or organisations with questions related to data protection law are advised to consult the website of the Supervisory Authority in the country where they are based. (For EU Member States: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.) (pending translation)