O nama

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) neovisno je europsko tijelo koje pridonosi dosljednoj primjeni pravila o zaštiti podataka diljem Europske unije i promiče suradnju među nadležnim tijelima EU-a za zaštitu podataka. 

Europski odbor za zaštitu podataka sastavljen je od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Nadležna tijela država EFTA-e/EGP-a također su članovi u pogledu pitanja povezanih s Općom uredbom o zaštiti podataka te bez prava na glasovanje i prava da budu izabrani na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika. EDPB uspostavljen je Općom uredbom o zaštiti podataka, a sjedište mu je u Bruxellesu. Europska komisija i, kada je riječ o pitanjima povezanima s Općom uredbom o zaštiti podataka, Nadzorno tijelo EFTA-e, imaju pravo sudjelovati u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava na glasovanje.

EOZP ima tajništvo, koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. U Memorandumu o razumijevanju utvrđeni su uvjeti suradnje između EOZP-a i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Predsedništvo
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Predsjednik
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Zamjenik Predsjednika
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Zamjenik Predsjednika

Misija

Cilj je EOZP-a osigurati dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka u Europskoj uniji i europske Direktive o zaštiti podataka tijekom tijekom provedbe zakona.

Možemo donositi opće smjernice u cilju pojašnjenja odredaba europskih zakona o zaštiti podataka kako bismo našim dionicima pružili dosljedno tumačenje njihovih prava i obveza.

Općom uredbom o zaštiti podataka dodijeljena nam je i ovlast donošenja obvezujućih odluka koje se odnose na nacionalna nadzorna tijela u cilju osiguranja dosljedne primjene.

Postupamo u skladu sa svojim Poslovnikom i vodećim načelima.

 

Zadaće i dužnosti

Možemo:

 • pružati opće smjernice (uključujući smjernice, preporuke i najbolju praksu) u cilju pojašnjenja zakona,
 • savjetovati Europsku komisiju o svim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i novim prijedlozima zakonodavstva u Europskoj uniji,
 • donositi zaključke o dosljednosti u slučajevima prekogranične zaštite podataka i
 • promicati suradnju i djelotvornu razmjenu informacija i najbolje prakse među nacionalnim nadzornim tijelima.

Sastavljamo i godišnje izviješće o svojim aktivnostima koje se objavljuje i šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

 

Vodeća načela

Pridržavamo se sljedećih vodećih načela:

 • neovisnost i nepristranost
 • dobro upravljanje, integritet i dobro administrativno postupanje
 • kolegijalnost
 • suradnja
 • transparentnost
 • učinkovitost i modernizacija
 • proaktivnost

Više informacija dostupno je u Poslovniku EOZP-a.

 

Ovlasti EOZP-a

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) neovisno je europsko tijelo s pravnom osobnošću koje doprinosi dosljednoj primjeni propisa o zaštiti podataka u čitavoj Europskoj uniji i promiče suradnju među nadzornim tijelima. EOZP se sastoji od predsjednikȃ nadzornih tijela i Europskog nadzornika za zaštitu podataka ili njihovih predstavnika. Umjesto pružanja odgovora na konkretne, pojedinačne upite, EOZP izdaje općenite smjernice. Dana 25. svibnja 2018. EOZP je prihvatio smjernice radne skupine WP29 o Općoj uredbi o zaštiti podataka: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_hr. EOZP radi i na sastavljanju dodatnih smjernica, dostupnih ovdje: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_hr.

EOZP ne nudi pojedinačne savjetodavne usluge. Imajte na umu da se pojedincima ili organizacijama koji imaju upite povezane s propisima o zaštiti podataka savjetuje da posjete mrežno mjesto nadzornog tijela zemlje u kojoj imaju sjedište. (Za države članice EU-a: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hr.)