Europeiska dataskyddsstyrelsens sekretariat

Sekretariatet tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och förser styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd.

Stödet inbegriper utarbetande av ståndpunkter och organisering av styrelsens möten och kommunikationsinsatser.

Även om personalen vid sekretariatet är anställd av EDPS arbetar de endast under ledning av styrelsens ordförande.

Villkoren för samarbete mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och EDPS fastställs i samförståndsavtalet. (hyperlänk)

 

Kontakta oss