Sekretariát EDPB

Sekretariát, ktorý poskytuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ponúka EDPB administratívnu a logistickú podporu.

Táto podpora zahŕňa prípravu stanovísk, organizovanie zasadnutí EDPB a komunikáciu.

Aj keď zamestnanci sekretariátu sú zamestnaní v EDPS, členovia tímu pracujú len na základe pokynov predsedu EDPB.

Podmienky spolupráce medzi EDPB a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sú stanovené v memorande o porozumení.

 

Skontaktujte sa s nami