Secretariaat van de EDPB

Het secretariaat van de EDPB wordt verzorgd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor - EDPS). Het secretariaat biedt de EDPB analytische, administratieve en logistieke ondersteuning.

Deze ondersteuning bestaat onder meer uit de voorbereiding van standpunten, het organiseren van EDPB-bijeenkomsten en communicatie.

Hoewel het personeel van het secretariaat in dienst is van de EDPS, werken de personeelsleden uitsluitend onder leiding van de voorzitter van de EDPB.

De voorwaarden voor de samenwerking tussen de EDPB en de EDPS zijn vastgelegd in een memorandum van overeenstemming.

 

Contact opnemen met ons