EDAV sekretoriatas

Sekretoriatas, kurį skiria Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP), EDAV teikia analitinę, administracinę ir logistinę pagalbą.

Be kita ko, ši pagalba apima pozicijų rengimą, EDAV susirinkimų ir komunikacijos veiklos organizavimą.

Nors sekretoriato darbdavys yra EDAPP, darbuotojai dirbdami vadovaujasi tik EDAV pirmininko nurodymais.

EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos nustatytos Susitarimo memorandumu.

 

Susisiekite su mumis