Rúnaíocht an EDPB

Cuireann an Rúnaíocht, ar sholáthraíonn an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS) í, tacaíocht anailíseach, riaracháin agus lóistíochtúil ar fáil don EDPB.

Áirítear leis an tacaíocht sin seasaimh a ullmhú agus cruinnithe an EDPB agus cumarsáid uaidh a eagrú.

Cé go bhfuil baill foirne na Rúnaíochta fostaithe ag an EDPS, is faoi threoir Chathaoirleach an EDPB, agus faoin treoir sin amháin, a oibríonn siad.

Is le Meabhrán Tuisceana a bhunaítear na téarmaí comhair idir an EDPB agus an EDPS.

 

Déan teagmháil linn