Tietosuojaneuvoston sihteeristö

Sihteeristö, jonka henkilöstöstä vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS), tarjoaa tietosuojaneuvostolle analyysi-, hallinto- ja logistiikkatukea.

Tukeen sisältyy näkökantojen valmistelua sekä tietosuojaneuvoston kokousten järjestämistä ja viestintää.

Vaikka Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa sihteeristön henkilöstöstä, henkilöstö toimii tietosuojaneuvoston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti.

Tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun välisen yhteistyön ehdot määritetään yhteisymmärryspöytäkirjassa.

 

Yhteydenotot