Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaat

Euroopa Andmekaitseinspektori alluvuses töötav sekretariaat pakub Euroopa Andmekaitsenõukogule analüütilist, halduslikku ja logistilist tuge.

Selline tugi hõlmab seisukohtade ettevalmistamist, samuti Euroopa Andmekaitsenõukogu koosolekute ja teabevahetuse organiseerimist.

Kuigi sekretariaat allub Euroopa Andmekaitseinspektorile, saavad sekretariaadi töötajad juhiseid Euroopa Andmekaitsenõukogu juhilt.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori koostöö on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis.

 

Võtke meiega ühendust