Γραμματεία ΕΣΠΔ

Η Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης και διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ΕΣΠΔ.

Στην υποστήριξη αυτή περιλαμβάνεται η κατάρτιση εγγράφων θέσης και η οργάνωση των συνεδριάσεων και της επικοινωνίας του ΕΣΠΔ.

Παρότι το προσωπικό της Γραμματείας υπάγεται στον ΕΕΠΔ, τα μέλη του προσωπικού εργάζονται αποκλειστικά υπό την καθοδήγηση του Προέδρου του ΕΣΠΔ.

Οι όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ καθορίζονται στο υπόμνημα συνεργασίας.

 

Επικοινωνία