Databeskyttelsesrådets sekretariat

Sekretariatet, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (Den Europæiske Tilsynsførende), yder analytisk, administrativ og logistisk støtte til Databeskyttelsesrådet.

Denne støtte omfatter forberedelse af udtalelser, tilrettelæggelse af Databeskyttelsesrådets møder og kommunikation.

Selv om medarbejderne i sekretariatet er ansat af Den Europæiske Tilsynsførende, arbejder de kun efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet.

Vilkårene for samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende er fastsat i aftalememorandummet.

 

Kontakt os