Секретариат на ЕКЗД

Секретариатът, който е осигурен от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на ЕКЗД.

Тази подкрепа включва изготвяне на позиции, както и организиране на срещите и комуникацията на ЕКЗД.

Макар че персоналът на секретариата е нает от ЕНОЗД, той работи само по указанията на председателя на ЕКЗД.

Условията на сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД са уредени в Меморандума за разбирателство.

 

Контакт с нас